Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

24.01.2023 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

kun tänään keskustelemme hallituksen tulevaisuusselonteosta ja pohdimme tulevaa, on tärkeää, että samalla myös vilkaisemme taaksepäin, jotta muistaisimme, miten pitkälle maamme Suomi on päässyt. Suomi oli alun perin köyhä maa, mutta kovalla työllä olemme onnistuneet nostamaan kansan elin- ja koulutustasoa, luomaan maailman onnellisimmaksi luokitellun kansakunnan, tasa-arvo on yhteiskuntamme tärkeä peruspilari ja oikeusvaltiomme on vahva. Suomi on monien vertailujen kärjessä, mistä meidän on syytä olla ylpeitä! Meillä on siis tulevaisuuden kannalta todella hyvät edellytykset. Mutta nyt elämme poikkeuksellisia aikoja. On meneillään pandemia, energiakriisi ja Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa. Lisäksi markkinoilla on epävakautta. Epävarmuutta on ollut enemmän kuin aikoihin. Sen takia Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostaa, että nyt on tärkeämpää kuin koskaan luoda uskoa tulevaisuuteen, erityisesti nuorten keskuudessa. Se on meidän tehtävämme. Sen sijaan, että he kantaisivat huolta huomisesta, heidän kuuluisi olla innoissaan ja suhtautua tulevaisuuteen odottavaisin mielin. Ilman hyvinvoivia nuoria ei ole tulevaisuutta, ja sen takia katsomme, että panostukset nuoriin ovat aivan välttämättömiä.

 

Arvoisa puhemies,

noin viisi vuotta sitten kokoonnuimme tänne istuntosaliin keskustelemaan edellisestä tulevaisuusselonteosta, jonka silloisena kärkiteemana olivat työelämän muutokset, joita käsitellään myös tässä tuoreessa selonteossa. Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa korostaa, että yritykset luovat hyvinvointia. Siksi meidän on luotava niille mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset. Tämä on tärkeää myös hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisen kannalta. Pärjätäkseen globaalissa kilpailussa Suomen on investoitava enemmän tutkimukseen ja kehittämiseen. Yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä on syytä vahvistaa entisestään. Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajana haluan nostaa esiin valiokunnan korostaneen sitä, että Suomen tulee määrätietoisesti pyrkiä saavuttamaan johtava asema kestävän tulevaisuuden luomiseksi tehtävässä työssä. Tämän voi tehdä kehittämällä systeemitason suunnittelu-, kehitys-, tutkimus- ja liiketoimintaosaamista erityisesti energia- ja ympäristöteknologian saralla. Ilmastonmuutos vaatii uusia teknologisia ratkaisuja. On tärkeää, että toimimme määrätietoisesti ja turvaamme riittävän osaamisen tulevaisuudessa. Hallituksen tavoite, että vuonna 2030 viisikymmentä prosenttia nuorista olisi korkeakoulutettuja, vie meitä oikeaan suuntaan.

 

Arvoisa puhemies,

selonteossa tuodaan hyvin esille tulevaisuusvalmiuden kehittämisen merkitys. Olemme saaneet kansainvälistä tunnustusta huoltovarmuusosaamisestamme, johon olemme historiallisista syistä joutuneet panostamaan, ja olen varma, että tehty työ kantaa hedelmää myös tässä yhteydessä. Pidemmällä tähtäimellä erityisen tärkeää on vakaan oikeusvaltiomme turvaaminen. Sitran tuoreessa megatrendejä käsittelevässä raportissa nostetaan esille demokratian haasteet eri puolilta maailmaa. Vuosittaisen oikeusvaltioindeksin mittausten mukaan Suomi on vahvojen oikeusvaltioiden listan kärjessä yhdessä pohjoismaisten naapurimaidemme kanssa, kun taas Yhdysvaltojen sijoitus listalla on laskenut viime vuosina. Tämä on huolestuttava kehitys maassa, joka on aikanaan ollut edelläkävijä. Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa, että vahva oikeusvaltioperiaate säilyy jatkossakin länsimaisten demokratioiden keskeisenä arvona. Siksi Suomen on oltava aktiivinen kaikilla eurooppalaisilla ja kansainvälisillä areenoilla, joilla voimme yrittää estää demokratian rapautumista.

 

Arvoisa puhemies,

kaikki eduskunnan tekemät päätökset vaikuttavat myös tuleviin sukupolviin, meidän lapsiimme ja lapsenlapsiimme. Siksi on hyvä, että selonteossa keskitytään myös siihen, miten heidät voidaan ottaa paremmin huomioon jatkossa.

 

Arvoisa puhemies,

on äärimmäisen tärkeää, että voimme tänään käydä aktiivista tulevaisuuskeskustelua täällä istuntosalissa ja keskustella siitä, miten voimme parhaiten varmistaa, että Suomen menestystarina jatkuu. Selonteko on hyvin valmisteltu ja tarjoaa aidosti hyviä mahdollisuuksia laajemminkin käytävälle yhteiskunnalliselle keskustelulle. Odotan sitä innolla.

Christel Liljeström

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00