Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

01.12.2022 klo 18:00

Arvoisa puhemies,

Oikeudenhoito on yksi demokraattisen yhteiskuntamme ja oikeusvaltiomme peruspilareista. Hallitus antaa nyt oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin johdolla historiallisen oikeudenhoitoa koskevan selonteon. Olemme tyytyväisiä, että hallituksella on ollut resurssit antaa selonteko oikeudenhoidosta, vaikka viime ajat ovat olleet haasteelliset. Koko oikeudenhoidon ketjua on hyvä tarkastella, jotta voimme laittaa etusijalle ne toimet, joilla ratkaistaan haasteet. Tämä selonteko tarjoaa tuleville hallituksille hyviä työvälineitä.

 

Arvoisa puhemies,

olemme RKP:n eduskuntaryhmässä tyytyväisiä siitä, että tällä hallituskaudella ei ole pelkästään turvattu oikeudenhoitoa, vaan siihen on määrätietoisesti panostettu siitä huolimatta, että ajat ovat olleet äärimmäisen haasteellisia muun muassa koronan takia, joka kasvatti tuomioistuinten jonoja. Useita vuosia jatkuneiden oikeudenhoitoon tehtyjen juustohöyläleikkausten jälkeen tämä hallitus on lisännyt oikeudenhoidon pysyvää rahoitusta yli 80 miljoonalla eurolla. Näillä rahoilla on palkattu tuomareita ja henkilöstöä, helpotettu työntekijöiden kuormitusta ja lyhennetty jonoja.

Panostukset eivät kuitenkaan saa loppua tähän. Selonteon mukaan oikeudenhoidon vuosittaista pysyvää rahoitusta on lisättävä vielä noin 90 miljoonalla eurolla, jotta se saataisiin jotakuinkin kestävälle pohjalle. Julkisen talouden haasteet ovat kaikkien tiedossa. Tulevien hallitusten tehtävä ei ole helppo. RKP:n mielestä oikeudenhoitoon panostaminen on keskeistä, koska se on suora panostus demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseen. Myös tulevien hallitusten on otettava siitä vastuuta.

 

Arvoisa puhemies,

selonteossa on 31 toimenpide-ehdotusta, joilla edistetään oikeudenhoitoa. Nyt meillä on konkreettisia ehdotuksia, joilla voimme turvata resurssit, tehostaa prosesseja ja helpottaa oikeuspalveluiden saatavuutta. Monet haasteet ovat akuutteja, kuten esimerkiksi oikeuskanslerin esille nostamat puutteet seksuaalirikosten tutkinnassa. Siksi on tärkeää, että jokainen lenkki oikeudenhoidon ketjussa toimii hyvin. Jokaisen yhteiskunnassamme tulee voida luottaa oikeudenmukaisuuteen kaikissa tilanteissa.

Selonteossa tuodaan esiin myös pitkien käsittelyaikojen ongelmallisuus. Tilanne on jatkunut pitkään ja siihen on kiinnitetty huomiota myös täällä eduskunnassa. Selonteossa asetetaan nyt tavoitteita käsittelyaikojen keskimääräisille pituuksille. Tavoitteet ovat askel oikeaan suuntaan, mutta niiden saavuttamiseksi on välttämätöntä, että pysyvää rahoitusta korotetaan tulevalla hallituskaudella.

 

Arvoisa puhemies,

lopuksi haluan tuoda esiin erään vallanjakoa koskevan periaatteen. On välttämätöntä, että jatkossa pystymme turvaamaan riippumattoman tuomioistuinlaitoksen aseman kaikissa olosuhteissa. Ympäröivä maailma ja poliittiset muutokset jopa läntisissä demokratioissa, jopa Euroopassa, ovat osoittaneet, että emme voi jättää oikeusvaltion perustavia rakenteita pelkästään poliittisten vallanpitäjien hyväntahtoisuuden varaan. Me RKP:ssä haluamme tukea selonteon ehdotusta, että arvioidaan, miten tuomioistuinten ja muiden toimijoiden riippumattomuutta voidaan vahvistaa. Perustuslain muuttaminenkin saattaa olla tarpeen. Riippumattomien tuomioistuinten vahvistaminen on äärimmäisen tärkeätä maamme demokratian turvaamisen kannalta.

 

Arvoisa puhemies,

kansalaisten luottamus oikeudenhoitoon on oikeusvaltion toimivuuden tärkeä mittari. Ihmisten on voitava luottaa siihen, että he saavat asiansa käsitellyksi kohtuullisessa ajassa riippumattomassa tuomioistuimessa, ja että heitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Jos viranomaisten palvelut tai prosessit eivät toimi, ja jos ihmiset kokevat, että heitä ei kuulla, suomalaisten perinteisesti vahva luottamus järjestelmään heikkenee. Luottamusta voidaan mitatta, kun katsotaan miten erilaiset ihmisryhmät, erilaisilla taustoilla ja erilaisissa elämäntilanteissa, luottavat yhteiskunnan instituutiohin. Suomi on turvallinen maa, jossa luotetaan viranomaisiin. Se on hyvinvointimme perusta, jota meidän tulee vaalia myös jatkossa.

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00