Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

09.11.2022 klo 14:50

Arvoisa puhemies,

Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja RKP katsovat, että meidän pitäisi nyt keskittyä siihen, miten Suomi voi mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti vaikuttaa komission ennallistamisasetusehdotuksen lopputulokseen. Konstruktiivinen lähestymistapa hyödyttää meitä monin tavoin. Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostaa, että on hyvin tärkeää, että pelaamme korttimme oikein.

 

Arvoisa puhemies,

metsät ovat meille rakkaita eikä niitä turhaan kutsuta Suomen vihreäksi kullaksi. Metsien merkitys maamme taloudelle on suuri, ne työllistävät, niistä saadaan vientituloja, ne tarjoavat virkistysmahdollisuuksia ja arvokkaita luontokokemuksia sekä ovat merkittävä omaisuuserä suomalaisille metsänomistajille. Metsillä on myös tärkeä rooli hiilinieluina ja ekosysteemeinä. Uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen kierrätyskelpoisten tuotteiden avulla voimme myös siirtyä fossiilisesta yhteiskunnasta kohti ilmastoviisasta yhteiskuntaa. Tämän osalta on olemassa paljon mahdollisuuksia. Metsät ovat yksinkertaisesti tärkeä voimavara, ja on selvää, että meidän tulee vaalia niitä. Meidän on myös huolehdittava siitä, että perustuslain turvaamaa omistusoikeutta kunnioitetaan aina. Esimerkiksi vapaaehtoiset Metso- ja Helmi-ohjelmat ovat olleet hyvin menestyksellisiä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa samalla kun niissä on kunnioitettu omistusoikeutta.  

 

Arvoisa puhemies,

kun lähes 75 prosenttia Suomen pinta-alasta on metsää, ennallistamisasetuksen vaikutukset Suomelle olisivat merkittävät. Hallituksen hyvin selkeä linja on ollut se, että asetuksesta aiheutuvia kustannuksia on saatava merkittävästi pienemmiksi ja että jäsenmaiden eri lähtökohdat on huomioitava. Sama koskee toimivallanjakoa. Hallitus on selvästi korostanut, että metsäpolitiikka on ja tulee jatkossakin olemaan kansallisissa käsissä. Tätä tukee selvästi myös EU:n perustamissopimus, mutta sitä puoltaa myös hallituksen EU-selonteko ja lukemattomat Suomen kannat. Asiasta ei ole epäilystäkään. Siitä syystä myös hallituksen neuvoston oikeuspalvelulle tekemä lausuntopyyntö koskien ehdotuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta on hyvin aiheellinen ja osoittaa hallituksen olleen aktiivinen.

 

Arvoisa puhemies,

hallitus on tehnyt useita tulevaisuuspanostuksia ilmastoviisaamman Suomen puolesta. Olemme panostaneet vihreään siirtymään ja lisäksi olemme säätäneet uuden ilmastolain ja eduskunnalle on annettu hallituksen esitys luonnonsuojelulaiksi. Täällä eduskunnassa on harvoin puhuttu niin paljon ilmastosta ja yhteisestä tulevaisuudestamme kuin tällä hallituskaudella. Ennallistamisasetuksen tavoite on sinänsä hyvä, ja on myös Suomen etujen mukaista, että EU-maat pystyvät tekemään luonnon monimuotoisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia toimia, mutta metsäkysymysten osalta tosiasia on se, että luonto on erilaista eri puolilla Eurooppaa.

 

Arvoisa puhemies,

hallitus nauttii täysin Ruotsalaisen eduskuntaryhmän luottamusta. Ei ole yllätys, että hallituskauden lähentyessä loppuaan oppositio turvautuu entistä useammin raskaimpaan parlamentaariseen aseeseensa ja tekee välikysymyksen. Se on poliittiselta painoarvoltaan merkittävä väline, jonka tarkoituksena on käytännössä hallituksen kaataminen. Kyllä, on totta, että vaikka komission ennallistamisehdotuksen tavoite sinänsä onkin hyvä, se herättää myös huolta joiltain osin. Siksi meidän on tehtävä kaikkemme sisällön parantamiseksi. Siitä voimme varmasti täällä täysistuntosalissa olla kaikki yhtä mieltä.

 

Arvoisa puhemies,

parantaisiko hallituksen kaatuminen Suomen neuvotteluasemaa? Vastaus on ei, ei tietenkään parantaisi, koska se vain heikentäisi meidän vaikuttamistyötämme. Hallituksen kaataminen samalla, kun on kriittinen ajankohta vaikuttaa ehdotuksen sisältöön EU-tasolla, ei ole vastuullista politiikkaa Suomen kansaa kohtaan.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00