Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

09.11.2022 klo 14:50

Arvoisa puhemies,

Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja RKP katsovat, että meidän pitäisi nyt keskittyä siihen, miten Suomi voi mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti vaikuttaa komission ennallistamisasetusehdotuksen lopputulokseen. Konstruktiivinen lähestymistapa hyödyttää meitä monin tavoin. Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostaa, että on hyvin tärkeää, että pelaamme korttimme oikein.

 

Arvoisa puhemies,

metsät ovat meille rakkaita eikä niitä turhaan kutsuta Suomen vihreäksi kullaksi. Metsien merkitys maamme taloudelle on suuri, ne työllistävät, niistä saadaan vientituloja, ne tarjoavat virkistysmahdollisuuksia ja arvokkaita luontokokemuksia sekä ovat merkittävä omaisuuserä suomalaisille metsänomistajille. Metsillä on myös tärkeä rooli hiilinieluina ja ekosysteemeinä. Uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen kierrätyskelpoisten tuotteiden avulla voimme myös siirtyä fossiilisesta yhteiskunnasta kohti ilmastoviisasta yhteiskuntaa. Tämän osalta on olemassa paljon mahdollisuuksia. Metsät ovat yksinkertaisesti tärkeä voimavara, ja on selvää, että meidän tulee vaalia niitä. Meidän on myös huolehdittava siitä, että perustuslain turvaamaa omistusoikeutta kunnioitetaan aina. Esimerkiksi vapaaehtoiset Metso- ja Helmi-ohjelmat ovat olleet hyvin menestyksellisiä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa samalla kun niissä on kunnioitettu omistusoikeutta.  

 

Arvoisa puhemies,

kun lähes 75 prosenttia Suomen pinta-alasta on metsää, ennallistamisasetuksen vaikutukset Suomelle olisivat merkittävät. Hallituksen hyvin selkeä linja on ollut se, että asetuksesta aiheutuvia kustannuksia on saatava merkittävästi pienemmiksi ja että jäsenmaiden eri lähtökohdat on huomioitava. Sama koskee toimivallanjakoa. Hallitus on selvästi korostanut, että metsäpolitiikka on ja tulee jatkossakin olemaan kansallisissa käsissä. Tätä tukee selvästi myös EU:n perustamissopimus, mutta sitä puoltaa myös hallituksen EU-selonteko ja lukemattomat Suomen kannat. Asiasta ei ole epäilystäkään. Siitä syystä myös hallituksen neuvoston oikeuspalvelulle tekemä lausuntopyyntö koskien ehdotuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta on hyvin aiheellinen ja osoittaa hallituksen olleen aktiivinen.

 

Arvoisa puhemies,

hallitus on tehnyt useita tulevaisuuspanostuksia ilmastoviisaamman Suomen puolesta. Olemme panostaneet vihreään siirtymään ja lisäksi olemme säätäneet uuden ilmastolain ja eduskunnalle on annettu hallituksen esitys luonnonsuojelulaiksi. Täällä eduskunnassa on harvoin puhuttu niin paljon ilmastosta ja yhteisestä tulevaisuudestamme kuin tällä hallituskaudella. Ennallistamisasetuksen tavoite on sinänsä hyvä, ja on myös Suomen etujen mukaista, että EU-maat pystyvät tekemään luonnon monimuotoisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia toimia, mutta metsäkysymysten osalta tosiasia on se, että luonto on erilaista eri puolilla Eurooppaa.

 

Arvoisa puhemies,

hallitus nauttii täysin Ruotsalaisen eduskuntaryhmän luottamusta. Ei ole yllätys, että hallituskauden lähentyessä loppuaan oppositio turvautuu entistä useammin raskaimpaan parlamentaariseen aseeseensa ja tekee välikysymyksen. Se on poliittiselta painoarvoltaan merkittävä väline, jonka tarkoituksena on käytännössä hallituksen kaataminen. Kyllä, on totta, että vaikka komission ennallistamisehdotuksen tavoite sinänsä onkin hyvä, se herättää myös huolta joiltain osin. Siksi meidän on tehtävä kaikkemme sisällön parantamiseksi. Siitä voimme varmasti täällä täysistuntosalissa olla kaikki yhtä mieltä.

 

Arvoisa puhemies,

parantaisiko hallituksen kaatuminen Suomen neuvotteluasemaa? Vastaus on ei, ei tietenkään parantaisi, koska se vain heikentäisi meidän vaikuttamistyötämme. Hallituksen kaataminen samalla, kun on kriittinen ajankohta vaikuttaa ehdotuksen sisältöön EU-tasolla, ei ole vastuullista politiikkaa Suomen kansaa kohtaan.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00