Huoltovarmuusselonteko

19.10.2022 klo 17:00

Arvoisa puhemies,

Suomessa ymmärretään hyvän huoltovarmuuden merkitys. Historian tapahtumat ovat vaikuttaneet meihin suomalaisiin ja yhteiskuntaamme. Sen takia olemme jo pitkään panostaneet määrätietoisesti varautumiseen ja luoneet ainutlaatuisen ja toimivan järjestelmän, joka perustuu siihen, että julkinen, yksityinen ja kolmas sektori kantavat yhdessä kortensa kekoon ja tekevät yhteistyötä. Siksi voimme nyt perustellusti todeta maamme huoltovarmuuden olevan hyvällä tolalla. Hyvä esimerkki tästä on se, että Suomi on jatkanut väestönsuojien rakentamista, vaikka suurin osa maailman maista ei ole enää pitkään aikaan vaatinut niiden rakentamista. Sen lisäksi vahvuuksiamme ovat toimiva infrastruktuuri, hyvä elintarviketuotantokapasiteetti, runsaat luonnonvarat ja kehittynyt hyvinvointi- ja koulutusjärjestelmä. Hallituksen selonteossa asetetaan tärkeitä vuoteen 2030 ulottuvia tavoitteita maamme huoltovarmuudelle, ja RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä antavat täyden tukensa tämän kehitystyön jatkamiselle.

 

Arvoisa puhemies,

viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisia. Olemme hiljalleen pääsemässä irti maailmanlaajuisesta pandemiasta, mutta helmikuussa koko Euroopan turvallisuustilanne muuttui, kun Venäjä hyökkäsi häikäilemättömästi Ukrainaan. Pandemia koetteli koko yhteiskuntaa ja testasi sosiaali- ja terveydenhuoltomme kantokykyä. Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa koko Eurooppaan humanitäärisesti, mutta myös siten, että sodan seurauksena on syntymässä sähkökriisi. Näinä aikoina kansalaiset ovat olleet hyvin kiinnostuneita varautumiseen liittyvistä kysymyksistä, ja sen takia on tärkeää, että kansalaisille viestitään selkeästi ja oikea-aikaisesti, ja että viestintä luo turvaa ja herättää luottamusta, vastaa eri väestöryhmien tarpeisiin ja tapahtuu koordinoidusti. Viranomaisviestinnän tulee luoda turvaa - ei lisätä - kansalaisten huolta. Myös medialla on tärkeä rooli.

 

Arvoisa puheies,

luottamus on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja tärkeä tukipilari. Luottamus toisiamme sekä viranomaisiamme kohtaan. Sen takia on aivan keskeistä, että jatkamme panostuksia vahvaan oikeusvaltioon ja demokratiaan, koska se turvaa yhteiskuntamme kriisinkestävyyttä. Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostaa, että meidän on varmistettava yritysten ja peruselinkeinojen toimintaedellytykset mahdollisten häiriötilanteiden varalta, jotta ruokaturvan toimintavarmuus ei vaarantuisi. Meidän on myös kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten huomioimme lapset ja nuoret huoltovarmuustyössä. Lapset tarvitsevat paljon tukea ja huolenpitoa aikuisilta, ja heidän ikä- ja kehitystaso on huomioitava tiedottamisessa. Lapsiasiainvaltuutetun mukaan varautumisen valmistelu lapsen oikeudet ja tarpeet huomioon ottaen edesauttaa kaikkien ihmisten turvallisuutta.

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että oikeusministeriön johdolla tehtävä valmiuslain kokonaisuudistus on käynnistetty ja etenee. Valmiuslain soveltamisen kynnys on korkea, ja niin sen on oltavakin, mutta on tärkeää, että työkalupakki on päivitetty, jos sen soveltamiseen ilmenee tarvetta. Kokonaisuudistuksessa on myös syytä täsmentää valmiuslain suhde Ahvenanmaan itsehallintolakiin. Pandemian yhteydessä ilmeni, että tässä kokonaisuudessa selvästi on avoimia kysymyksiä, koska Ahvenanmaan viranomaisrakenne ei kaikilta osin vastaa valtakunnan viranomaisrakennetta. Sen takia perustuslakivaliokunta on yksimielisesti esittänyt, että tästä on tarpeen tehdä valtakunnan ja Ahvenanmaan välinen sopimusasetus.

 

RKP on jo pitkään työskennellyt tiiviimmän pohjoismaisen yhteistyön puolesta. Ruotsalainen eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että selonteko kannattaa Suomen ja Ruotsin välisen huoltovarmuusyhteistyön vahvistamista. Suomi priorisoikin pohjoismaista huoltovarmuusyhteistyötä puheenjohtajakaudellaan viime vuonna Pohjoismaisessa ministerineuvostossa, ja edistystä tapahtui laajalla rintamalla. Tältä osin on mahdollista esimerkiksi vahvistaa lääkkeiden saatavuuden turvaaminen.

 

Arvoisa puhemies,

ottaen huomioon Suomen vahvuudet ja tähän mennessä tekemämme perusteellisen ja pitkäjänteisen työn, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö meillä olisi erinomaiset edellytykset vahvistaa huoltovarmuuttamme vielä entisestään.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44

Vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelu     

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.10.2023 klo 13:00

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44

Vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelu     

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.10.2023 klo 13:00

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00