Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

30.11.2020 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

Tänään käsiteltävänä olevassa selonteossa todetaan selvästi, että Irakin yleinen turvallisuustilanne on edelleen epävakaa. Vaikka Isisin hallussa ei enää ole maa-alueita, sillä on edelleen Irakissa kannattajia ja niin sanottuja "nukkuvia soluja", jotka voivat aktivoitua nopeasti, jos niille annetaan siihen mahdollisuus.

Tilanteen vakauttamiseksi tarvitaan kansainvälisiä operaatioita. Suomen erityisosaamiselle on käyttöä. Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan kaikilla tasoilla maailmanrauhan turvaamiseksi ja kaikenlaisen ekstremismin torjumiseksi.

Irakissa Isis voi edelleen yrittää päästä hyökkäämään Irakin turvallisuusjoukkoja ja kurdien Peshmerga-turvallisuusjoukkoja vastaan. Myöskään Iranin tukemien shiiamilitioiden raketti-iskuista Irakissa sijaitseviin tukikohtiin ei ole kokonaan päästy eroon.

Siksi meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota alueelle lähetettävien suomalaissotilaiden turvallisuuden varmistamiseen. Kriisinhallintatehtäviin osallistuvien turvallisuus on meidän vastuullamme.

Riskien analysoinnin kannalta olennainen tieto on se, että turvallisuustilanne Pohjois-Irakin autonomisella kurdialueella, jossa suomalaiset kouluttajat työskentelevät, on parempi kuin muualla Irakissa.

Selonteon mukaan nyt käsiteltävänä oleva OIR-operaatio jouduttiin kuitenkin väliaikaisesti keskeyttämään alkuvuodesta shiiamilitioiden kansainvälisiä joukkoja vastaan tekemien iskujen takia. Myös koronavirustilanteella on ollut vaikutusta operaatioon. Loppukesästä tilanne rauhoittui ja operaation vahvuutta voitiin palauttaa ja koulutustoimintaa jatkaa.

Turvallisuustilanteen jatkuva arviointi ja tarpeellisten johtopäätösten tekeminen on tärkeää, ja niin on myös tehty.

Nyt käsiteltävänä olevaan OIR-operaation (Operation Inherent Resolve) osallistuu 36 maata. Suomen joukkojen vahvuus on 80 sotilasta.

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ja RKP:n mielestä Suomen osallistuminen Irakin ja Irakin Kurdistanin koulutusoperaatioon on perusteltua ja tärkeää alueen turvallisuuden ja vakauden palauttamiseksi.

On selvää, että Marinin hallitus haluaa Suomen olevan aktiivinen toimija Euroopassa ja kansainvälisesti. Suomen on näytettävä kykynsä ja ennen kaikkea vankka kokemuksensa toimia aloitteellisesti konfliktien ratkaisemiseksi – emme ole kansainvälisen näyttämön passiivisia sivustakatsojia emmekä ummista silmiämme ongelmilta.

Hallitusohjelman mukaan Suomen osallistumista YK:n ja muiden toimijoiden rauhanvälitys- ja dialogiprosesseihin vahvistetaan. Lisäksi siviilikriisinhallinnan osallistumistasoa nostetaan. Se on hyvä, ja kertoo Suomen halusta toimia aktiivisesti tällä saralla.

Laajasta turvallisuusnäkökulmasta katsottuna on tärkeää, että osallistumme ihmisten kouluttamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallinnan että siviilikriisinhallinnan tehtäviin, ja että autamme Irakin kaltaisia sodasta pahoin kärsineitä maita vakaampien ja inhimillisempien elinolojen uudelleen luomisessa. Tällaiset operaatiot auttavat myös ylläpitämään meidän omaa osaamistamme.

Arvoisa puhemies,

Tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteinen kokous, eli TP-UTVA, linjasi 17.4.2020, että Suomi valmistautuu jatkamaan osallistumistaan Isisin vastaiseen OIR-operaatioon. Päätös koskee vuotta 2021.

Kokonaisuudessa otetaan myös huomioon Naton Irakin koulutusoperaatio, josta käytetään lyhennettä NMI. Näiden kahden kansainvälisen operaation välistä yhteistyötä on vahvistettu.

RKP:n ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä on kohtuullista ja vastuullista säilyttää Suomen kokonaispanos Irakin turvallisuustilanteen vahvistamiseksi nykyisellä tasollaan.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Lähetekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 24.2.2021. Puheen esitti edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
24.02.2021 klo 15:00

Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.02.2021 klo 14:59

Euroopan unionin omien varojen järjestelmä

Lähetekeskustelu 10.2 2021 Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.02.2021 klo 14:43

Valtiopäivien avauskeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro piti eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.02.2021 klo 15:00

Budjetin palautekeskustelu 15.12.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.12.2020 klo 12:07

Palautekeskustelu liittyen Sote-uudistukseen.

Ryhmäpuheenvuoro 14.12 2020.. Puhujana edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2020 klo 14:48

Valtioneuvoston selonteko Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoro 1.12.2020, Joakim Strand, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2020 klo 14:30

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoro 11.11.2020, Eva Biaudet, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.11.2020 klo 14:59

Agenda2030 – Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Ryhmäpuheenvuoro 4.11.2020. Edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
04.11.2020 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Lähetekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 24.2.2021. Puheen esitti edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
24.02.2021 klo 15:00

Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.02.2021 klo 14:59

Euroopan unionin omien varojen järjestelmä

Lähetekeskustelu 10.2 2021 Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.02.2021 klo 14:43

Valtiopäivien avauskeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro piti eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.02.2021 klo 15:00

Budjetin palautekeskustelu 15.12.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.12.2020 klo 12:07

Palautekeskustelu liittyen Sote-uudistukseen.

Ryhmäpuheenvuoro 14.12 2020.. Puhujana edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2020 klo 14:48

Valtioneuvoston selonteko Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoro 1.12.2020, Joakim Strand, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2020 klo 14:30

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ryhmäpuheenvuoro 30.11.2020, Anders Norrback, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.11.2020 klo 15:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoro 11.11.2020, Eva Biaudet, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.11.2020 klo 14:59

Agenda2030 – Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Ryhmäpuheenvuoro 4.11.2020. Edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
04.11.2020 klo 15:00