Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

23.05.2018 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

kehittäessämme paikkatietoa on kahden asian oltava tasapainossa. Ensinnäkin tehokas hyödyntäminen edellyttää yhteensopivan ja saavutettavissa olevan paikkatiedon luomista. Toiseksi tietoturvallisuuden on oltava korkealla tasolla, jotta henkilötietojen suoja toteutuu.

Tarvitsemme avoimia rajapintoja digitaalisten järjestelmiemme yhteentoimivuuden kannalta. Tähän meidän on panostettava enemmän, sillä meillä ei ole varaa jäädä jälkeen. On myös äärimmäisen tärkeää panostaa kattavaan turvallisuusympäristöön – kun kehitämme järjestelmiämme, meidän on otettava huomioon, että on aina olemassa voimia, jotka haluavat vahingoittaa yhteiskunnan infrastruktuuria.

Yhteiskunnassa syntyy nopeasti uusia palvelutarpeita. On täysin selvää, että paikkatietoa koskevaa lainsäädäntöämme on uudistettava kehityksen varmistamiseksi. Tämä koskee liikennettä, navigointia, hallintoa ja kuten tiedämme, tehokkaille hoitoa organisoiville logistisille palvelujärjestelmille on laskettu suuri rationalisointihyöty.

 

Osoitteet ovat yksi keskeisimmistä paikkatietovarannoista. Kuten valtioneuvoston selonteossa todetaan, osoitteiden on oltava virheettömiä ja osoitetietojen korkealaatuisia järjestelmän luotettavuuden kannalta.

Ihmettelen kuitenkin sitä, että selonteossa on unohdettu korostaa – tai edes problematisoida – sitä, että me kaksikielisenä maana tarvitsemme virheettömiä osoitetietoja kahdella kielellä. Vai pitäisikö tilanteen jatkua kuten nykypäivänä, että kun Google mapsia käyttää ruotsiksi, niin Turku kuitenkin ilmestyy matkapuhelimen näytölle Åbon sijaan?

Miten hallitus aikoo huolehtia toimivasta paikkatiedosta molemmilla kansalliskielillä, suomeksi ja ruotsiksi?

Paikkatieto, kuten tekoäly ylipäänsä, tarjoaa valtavat mahdollisuudet tulevaisuudessa.

On tärkeää, että turvaamme lainsäädännön kautta yhdenvertaiset mahdollisuudet tiedon hankkimiseen.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostaa sen tärkeyttä, että koulutukselle ja tutkimukselle varmistetaan riittävät resurssit.

On myös tärkeää huolehtia siitä, että meillä on tekninen yhteiskuntakehitys, joka on osallistavaa ja joka ei luo lisää ulkopuolisuuden tunnetta.

Lopuksi haluan painottaa, että julkisen sektorin ja yritysten välisen yhteistyön on tultava paremmaksi mitä paikkatietoon tulee – mikäli Suomi innovatiivisesti haluaa olla kehityksen kärjessä.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Välikysymys vanhusten hoidon tilasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.02.2019 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtioneuvoston valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
31.01.2019 klo 17:55

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.   Ed. Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2018 klo 17:31

Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

Ryhmäpuheenvuoro 12.12.2018, Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.12.2018 klo 14:39

Selonteko liikuntapolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro, Mikaela Nylander
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.11.2018 klo 14:56

Vaihtoehtobudjetit 14.11.2018

Ryhmäpuheenvuoro, Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.11.2018 klo 14:38

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Ryhmäpuheenvuoro 13.11.2018, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.11.2018 klo 15:00

Pystymme parempaan

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti 2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.11.2018 klo 11:08

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa

Ryhmäpuheenvuoro 23.10 2018, edustaja Stefan Wallin.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.10.2018 klo 14:59

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä.

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Thomas Blomqvist ti 16.10 2018.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.10.2018 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys vanhusten hoidon tilasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.02.2019 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtioneuvoston valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
31.01.2019 klo 17:55

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.   Ed. Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2018 klo 17:31

Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

Ryhmäpuheenvuoro 12.12.2018, Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.12.2018 klo 14:39

Selonteko liikuntapolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro, Mikaela Nylander
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.11.2018 klo 14:56

Vaihtoehtobudjetit 14.11.2018

Ryhmäpuheenvuoro, Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.11.2018 klo 14:38

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Ryhmäpuheenvuoro 13.11.2018, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.11.2018 klo 15:00

Pystymme parempaan

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti 2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.11.2018 klo 11:08

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa

Ryhmäpuheenvuoro 23.10 2018, edustaja Stefan Wallin.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.10.2018 klo 14:59

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä.

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Thomas Blomqvist ti 16.10 2018.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.10.2018 klo 15:00