Välikysymys eriarvoistumisesta 7.12.2017

07.12.2017 klo 17:29

Arvoisa puhemies,

Maan talous on saatu hyvälle raiteelle – jos kasvuluvuilla mitataan, Suomella menee nyt ehdottomasti paremmin, sitä ei käy kieltäminen. Hallitus on sen sijaan epäonnistunut estämään sosiaalisten erojen syvenemisen.

Meillä on taulukkomuodossa mustaa valkoisella siitä, että alimpiin tulonsaajaryhmiin kuuluvien saldo jää negatiiviseksi hallituksen ensi vuonna toteuttamassa politiikassa. Kysymmekin: miksi tämä sallitaan ja missä ovat korjaavat toimet, jotka oikeasti vahvistavat köyhimpien kotitalouksien taloutta ja ostovoimaa?

RKP jakaa huolen kasvavasta eriarvoistumisesta yhteiskunnassa. Me emme kannata hallituksen linjaa. Meidän tulee vahvistaa sosiaaliturvaa. Mutta se mikä erottaa meidät muista oppositiopuolueista on näkemys siitä, mitkä ovat oikeat työkalut ongelmien ratkaisemiseksi. Sen takia emme ole mukana välikysymyksessä, vaan tulemme esittämään oman epäluottamuslausekkeemme ja näin ollen myös äänestämään epäluottamuksen puolesta.

Olemme hiljattain julkaisseet oman varjobudjettimme ja se on luonnollinen pohja sille kritiikille, jota osoitamme hallitusta kohtaan.

RKP:n vaihtoehto sisältää kattavan toimenpideohjelman, jotta heikoimmassa asemassa olevien tilannetta voidaan parantaa. 

Me muun muassa korotamme takuueläkettä ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta enemmän kuin hallitus, me poistamme kansaneläkkeen indeksijäädytyksen ja nostamme opintotuen sille tasolle, jolla se oli ennen hallituksen leikkauksia. Lisäksi osoitamme varoja yhdenvertaisuuden lisäämiseen peruskoulutuksessa. Pohja lasten yhdenvertaisille mahdollisuuksille luodaan jo varhaiskasvatuksessa. Siksi ehdotamme, että jokaisella lapsella olisi oikeus neljään tuntiin maksutonta varhaiskasvatusta päivittäin.

Mielenterveysongelmilla yhä suurempi merkitys yhteiskunnassa. Tämän vuoksi RKP esittää pitkän aikavälin kansallista mielenterveysohjelmaa. Mihin mielenterveys jäi sote-uudistuksessa. Milloin hallitus alkaa ymmärtää, että puutteellinen panostaminen mielenterveyteen johtaa niin ulkopuolisuuteen kuin yhteiskunnan kustannusten kasvuun. Masennuksesta kärsivä nuori ihminen tarvitsee tukea mahdollisimman nopeasti eikä vasta monen kuukauden kuluttua.

Meistä on oikein alentaa työn verotusta, kunhan se tapahtuu sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Eduskunnan tietopalvelu on selvittänyt millainen yhteisvaikutus RKP:n vaihtoehtobudjetissa olevalla tuloveron alentamisella, arvonlisäveron korotuksella ja tulonsiirroilla on. Selvityksessä ilmeni, että RKP:n malli lisää käytettävissä olevia tuloja enemmän kuin hallituksen ehdotus kaikissa tuloryhmissä ja erityisesti kahdessa alimmassa kymmenyksessä.

Meidän mallimme tarjoaa enemmän köyhimmille eläkeläisille, palauttaa opiskelijoiden tulot ennen hallituksen leikkauksia olleelle tasolle ja jättää tavalliselle lähihoitajalle enemmän palkasta käteen. Tämän lisäksi katsomme, että hallitus ei ole tehnyt tarpeeksi työllisyyden hyväksi. Tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta voidaan nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin koko maassa.

Ja aivan selvää on, että hallitus on leikannut liian paljon koulutuksesta. Hallituksen päätös subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistamisesta oli perustava virhe. Alkaa olla aika peruuttaa myös tämä päätös, jonka moni kunta, kuten Kirkkonummi, on jo tehnyt kuntatasolla. Mitä hallitus sanoo tähän?

Tarvitsemme myös kunnollisen – ei siis kustannusneutraalin – perhepoliittisen kokonaisuudistuksen, joka lisää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

Hallituksen tulisi myös reagoida koulujamme uhkaavaan eriarvoistumiskehitykseen. Tarvitsemme viisasta ja määrätietoista koulutuspolitiikkaa, jolla estetään se, että sosioekonominen tausta muodostuu ohjaavaksi tekijäksi nuorten elämänvalinnoissa.

Tämän vuoksi ehdotan seuraavan epäluottamusponnen hyväksymistä:

"Eduskunta katsoo, että hallitus ei ole toiminut tarpeeksi päättäväisesti ihmisten välisen eriarvoistumisen vähentämiseksi. Monet hallituksen toimet, kuten koulutus- ja opintotukileikkaukset sekä vähävaraisimpiin eläkeläisiin kohdistuvat muutokset, päinvastoin lisäävät eriarvoisuutta. Hallituksen politiikalle on olemassa sosiaalisesti oikeudenmukaisempia vaihtoehtoja. Näillä perustein eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.   Ed. Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2018 klo 17:31

Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

Ryhmäpuheenvuoro 12.12.2018, Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.12.2018 klo 14:39

Selonteko liikuntapolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro, Mikaela Nylander
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.11.2018 klo 14:56

Vaihtoehtobudjetit 14.11.2018

Ryhmäpuheenvuoro, Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.11.2018 klo 14:38

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Ryhmäpuheenvuoro 13.11.2018, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.11.2018 klo 15:00

Pystymme parempaan

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti 2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.11.2018 klo 11:08

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa

Ryhmäpuheenvuoro 23.10 2018, edustaja Stefan Wallin.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.10.2018 klo 14:59

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä.

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Thomas Blomqvist ti 16.10 2018.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.10.2018 klo 15:00

Vuoden 2019 valtion talousarvioesityksen lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 18.9.2018
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.09.2018 klo 13:00
64424_t.jpg

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa

Ryhmäpuheenvuoro 12.6.2018, Thomas Blomqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2018 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.   Ed. Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2018 klo 17:31

Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

Ryhmäpuheenvuoro 12.12.2018, Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.12.2018 klo 14:39

Selonteko liikuntapolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro, Mikaela Nylander
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.11.2018 klo 14:56

Vaihtoehtobudjetit 14.11.2018

Ryhmäpuheenvuoro, Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.11.2018 klo 14:38

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Ryhmäpuheenvuoro 13.11.2018, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.11.2018 klo 15:00

Pystymme parempaan

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti 2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.11.2018 klo 11:08

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa

Ryhmäpuheenvuoro 23.10 2018, edustaja Stefan Wallin.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.10.2018 klo 14:59

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä.

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Thomas Blomqvist ti 16.10 2018.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.10.2018 klo 15:00

Vuoden 2019 valtion talousarvioesityksen lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 18.9.2018
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.09.2018 klo 13:00
64424_t.jpg

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa

Ryhmäpuheenvuoro 12.6.2018, Thomas Blomqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2018 klo 15:00