Suomen on jatkettava pitkäjänteistä työtään kouluväkivallan ja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi

17.04.2024 klo 14:30

Tämän päiväisessä täysistunnossa eduskunnassa keskustelun aiheena oli keskustelualoite koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta. Kansanedustaja Mikko Ollikainen piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron ja painotti että Suomen on jatkettava pitkäjänteistä työtään kouluväkivallan ja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi.


– Kiusaamisesta kärsivien lasten ja nuorten osuus on kasvanut. Vain noin puolet kiusaamisesta ilmoittaneista uhreista kokee, että kiusaaminen vähenee tai loppuu. Jotta voimme saada aikaiseksi todellisen muutoksen tarvitsemme ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja poikkihallinnollista yhteistyötä, Ollikainen sanoo. 

Kiusaamista ei tapahdu pelkästään koulussa, vaan myös koulun ulkopuolella, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Oppilaiden mielenterveysongelmien ja aggressioiden havaitsemiseksi ja hoitamiseksi aikaisessa vaiheessa tarvitaan investointeja. Lapsille ja nuorille on oltava tarjolla helposti saavutettavia mahdollisuuksia puhua ongelmistaan ja pyytää apua.

– Kiusaaminen on koulun ja koko yhteiskunnan rikkaruoho, jota on koko ajan kitkettävä ja torjuttava. Viime vuonna myönnettiin 3,5 miljoonaa euroa jengiytymistä ja rikollisuutta ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä 12 miljoonaa euroa oppilaiden tuen vahvistamiseen. Tänä vuonna koulujen ja oppilaitosten nuorisotyöhön on ensimmäistä kertaa kohdennettu pysyvää rahoitusta. Hallituksen panostus lasten ja nuorten terapiatakuuseen on tuntuvampi kuin koskaan aiemmin. Tämä ei ole sopiva paikka viranomaisten ja eri siilojen välisille valtataisteluille, vaan lapsi ja lapsen hyvinvointi on aina asetettava keskiöön, Ollikainen sanoo.

 
Mikko Ollikainen

Uusi omistajapoliittinen periaatepäätös painottaa kestävää kasvua ja vastuullista omistajuutta

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tänään 23. toukokuuta 2024 esitellyt hallituksen uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen. Periaatepäätös on valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjauksen keskeisin dokumentti.
Anders Adlercreutz
23.05.2024 klo 20:03

Hyviä uutisia rantaradalle

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvion päätökseen panostaa 30 miljoonaa euroa rantaradan rataosuuteen Kauklahden ja Karjaan välillä. Panostus on osa hallituksen investointiohjelmaa.
Anders Adlercreutz
22.05.2024 klo 11:13

RKP:n ministeriryhmä korostaa perustuslakivaliokunnan uuden rajalain käsittelyn tärkeyttä

Hallitus antoi 21.5. eduskunnalle lakiesityksen väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.
Adlercreutz, Bergqvist, Henriksson
21.05.2024 klo 15:06

Tärkeitä panostuksia valtatie 8:aan ja Rantarataan hallituksen lisätalousarviossa

Hallitus hyväksyi tiistaina 21.5. hallituksen esityksen vuoden 2024 toiseksi lisätalousarvioksi.
Anna-Maja Henriksson
21.05.2024 klo 16:18

Talous tarvitsee uskoa tulevaisuuteen

Eduskunta kävi keskustelua hallituksen talouspolitiikkaa vastaan nostetusta välikysymyksestä. Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) korosti ryhmäpuheenvuorossaan hallituksen toteuttamia myönteisiä taloudellisia toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan Suomen taloutta pitkällä aikavälillä, ottaen samalla huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus.
Henrik Wickström
16.05.2024 klo 14:00

Adlercreutz yritysvierailulla Sastamalassa: Suomi näyttää tietä

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz vieraili Nammon tehtaalla Sastamalassa. Nammo on puolustusalan yritys, jonka yksi omistajista puolestaan on puoliksi valtio-omisteinen Patria. Patrian omistajaohjaus kuuluu valtioneuvoston kanslialle. 
Anders Adlercreutz
13.05.2024 klo 10:30

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26

Valtiopäivien avajaiskeskustelu

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.02.2024 klo 15:00

Vuoden 2024 talousarvioesityksen palautekeskustelu      

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2023 klo 11:00