Vanhustenhoidossa ei löydy oikotietä

01.02.2019 klo 07:52

Ilmeiset puutteet ja suoranaiset laiminlyönnit vanhustenhoidossa herättävät suurta huolta ja kukaan ei hyväksy tilannetta. Ikääntyminen ja mahdollinen tulevaisuuden hoidontarve herättää monessa ahdistusta ja pelkoa, mikä ei ole oikein eikä hyväksyttävää.

 

Tarvitaan monta toimenpidettä, jotta voidaan turvata kaikkien oikeus turvalliseen ja hyvään vanhuuteen. Eduskunnassa käytävä keskustelu on osittain turhauttavaa koska vallitseva tilanne ei ole syntynyt muutamassa vuodessa.

 

Soteuudistus, sen toteutuessa, pahentaa tilannetta koska palveluiden tarjoajien määrä kasvaa. Tämä on kuitenkin vain yksi syy miksi toivon, että maakunta- ja soteuudistus kaatuu.

 

Palveluiden kilpailuttaminen ja valinnanvapaus palvelusetelien kautta ovat olleet käytössä pitkään. Valvonnan merkitys valitettavasti kasvaa ja monessa kunnassa ollaan liian kauan luotettu siihen, että sovitusta pidetään kiinni. Viranomaisten mahdollisuuksia puuttua ja ryhtyä toimenpiteisiin täytyy vahvistaa ja erilaisten sanktioiden käyttöönotosta tulisi keskustella.

 

Edellisellä kaudella käytiin keskustelua hoitajamitoituksesta ja mitoituksen kirjaamista lakiin. Edessä on todennäköisesti hoitajamitoituksen saattaminen lakiin ja siksi on äärimmäisen tärkeätä, että jokaisen potilaan hoitotarve huomioidaan laissa. Potilaiden määrä ei saa olla ainoa kriteeri, silloin todellista hoidon tarvetta ei pystytä huomioimaan täysimääräisesti. Joillakin kun on paljon suurempi hoidontarve kuin toisilla.

 

Vanhustenhoito on kokonaisuus ja lakisääteinen hoitajamitoitus ei missään nimessä saa johtaa tilanteeseen jossa esimerkiksi kotihoidosta viedään resursseja. Mikäli mitoitusta parannetaan täytyy tämä rahoittaa täysimääräisesti kohdentamalla uutta rahaa tähän tarkoitukseen.

 

Lainsäädäntö, resurssit ja valvonta ovat tärkeä osa laatua vanhustenhoidossa. Kuitenkin täytyy pitää mielessä, että asenteet, työn johtaminen, työehdot ja työmotivaatio ovat aivan keskeisiä asioita. Kunnioituksen osoittaminen ja inhimillisyys kaikissa hoitotilanteissa takaavat myös, että hoito tapahtuu vanhusten ehdoilla.

 

Luottamus ahneisiin isoihin hoitoyhtiöihin jossa on pääomasijoittajia mukana on mennyt. Vaatii paljon tekoja ja toimenpiteitä näiden yhtiöiden puolesta ennen kuin luottamus on palautunut - tässä asiassa ei löydy oikotietä. Suunnitellun soteuudistuksen seurauksena moni pienempi paikallinen tai alueellisesti toimiva yritys on valitettavasti myyty näille isoille ketjuille. Korkean tuoton vaatimus on vaikeasti sovitettavissa yhteen laadullisen paljon resursseja vaativan hoidon kanssa. Ei kuitenkaan saa syyllistää kaikkia yksityisiä yrityksiä.

 

Rehellisyyden nimessä ja parannusten aikaansaamiseksi on muistettava, että myös julkinen vanhustenhoito on kohdannut rajua kritiikkiä. Paljon on siis vielä tehtävää ennen kuin vanhustenhoito kokonaisuutena koetaan turvallisena, inhimillisenä ja laadukkaana.

Mikaela Nylander

Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava

Nykytilanne on kärjistänyt vastakkainasetteluita ja heikentänyt saamelaisväestön luottamusta Suomen valtioon.
Anna-Maja Henriksson
11.11.2022 klo 14:50

Lohjan synnytysosasto on oltava olemassa myös tulevaisuudessa!

Länsi-Uusimaa -lehti julkaisi eilen (5.9) uutisen, jossa nostettiin esiin Lohjan synnytysosaston sulkeminen HUS:n säästövaihtoehtona. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin mielestä Lohjan synnytysosastoa tarvitaan ja ehdotus sen sulkemisesta on paheksuttava.
Thomas Blomqvist
06.09.2022 klo 14:57

Tärkeitä päätöksiä talouden ja opiskelijoiden kannalta

Hallituspuolueet ovat tänään sopineet työllisyyspaketista, joka vahvistaa julkista taloutta vähintään 110 miljoonalla eurollaa. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tyytyväinen siihen, että hallituspuolueet ovat pitäneet kiinni aikaisemmin sovitusta.
Anna-Maja Henriksson
11.02.2022 klo 16:35

Tasa-arvotyö tarvitaan edelleen

Tänään 8. maaliskuuta vietetään naistenpäivää.
Thomas Blomqvist
08.03.2021 klo 16:02

Sote-uudistus käymässä kalliiksi Uudenmaan palveluille

Ander Adlercreutz ja Inka Hopsu
04.10.2020 klo 14:06

Ensikertalaiskiintiöt kannustavat välivuosien pitämiseen

Olen monien muiden päättäjien kanssa samaa mieltä siitä, että työuria tulisi kansantalouden näkökulmasta pidentää sekä alku- että loppupäästä.
Anders Adlercreutz
26.08.2020 klo 12:33

KOTISIVUJA PÄIVITETÄÄN HUHTIKUUN AIKANA

2019 eduskuntavaalien myötä, Ruotsalaisen eduskuntaryhmä koostuu seruraavista edustajista:
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2019 klo 08:50

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44

Vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelu     

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.10.2023 klo 13:00

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00