Naisten tasavertaiset oikeudet ovat kaikkien vastuulla

08.03.2023 klo 09:59
Tänään, 8. maaliskuuta, kansainvälisenä naistenpäivänä kiinnitämme huomiota työhön naisten oikeuksien puolesta.

Se, että kaikilla sukupuolesta riippumatta on yhtäläiset oikeudet, mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja valta muokata omaa elämäänsä ovat perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, sanoo tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Tasa-arvo on hyvinvoivien ja menestyvien yhteiskuntien edellytys. Suomi pärjää hyvin kansainvälisissä mittauksissa sukupuolten tasa-arvon osalta, mutta meillä on vielä paljon parantamisen varaa. Naisiin kohdistuva väkivalta on todella suuri yhteiskunnallinen ongelma maassamme.


- Lähisuhdeväkivalta on yksi suurimmista uhkista naisten elämälle ja terveydelle. Myös naisiin kohdistuva verkkoväkivalta on lisääntynyt. Ilmiö liittyy vahvasti naisten yhteiskunnassa yleisesti kokemaan väkivaltaan. Tarvitsemme erityisiä toimia torjuaksemme syrjintää ja väkivaltaa verkossa. Meidän tekemien lakimuutosten lisäksi on huolehdittava siitä, että lainsäädäntö pysyy ajan tasalla. Lisäksi meidän on saatava muutos asenteisiin ja normeihin yhteiskunnassamme, Blomqvist sanoo.

– Työ tasa-arvon saavuttamiseksi ei ole valmis. Paljon on vielä tehtävää sekä täällä Suomessa, että maailmanlaajuisesti. Erityisesti kansainvälisesti näemme yhä enemmän tasa-arvon vastustamista ja naisten ja tyttöjen oikeuksien kyseenalaistamista. Tämä on otettava vakavasti ja yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa sovimme, että teemme kaikkemme vastustaaksemme näitä voimia, Blomqvist sanoo.

– Naistenpäivä on tärkeä muistutus siitä, että naisten aseman parantamiseksi on vielä paljon tehtävää. Se on myös päivä, jolloin meidän miesten pitäisi kysyä itseltämme, mitä meidän on tehtävä tasa-arvoisemman yhteiskunnan saavuttamiseksi. Meidän on muutettava asenteita, sosiaalisia normeja ja sukupuolistereotypioita, ja siinä työssä meillä miehillä on erityisen suuri vastuu, Blomqvist sanoo.

Thomas Blomqvist
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri