Rehn-Kivi nöjd med viktiga förebyggande åtgärder i nästa års budget

14.12.2021 kl. 11:54
I en tid av ekonomisk tillväxt är det rätt att vidta åtgärder för att ytterligare stärka ekonomin och höja sysselsättningsgraden, underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) i sitt gruppanförande i riksdagens responsdebatt om budgeten för 2022.

- Vår målsättning om en sysselsättningsgrad på 75 procent är på god väg att uppnås. I februari nästa år ska regeringen fatta beslut om ännu flera sysselsättningsåtgärder som stärker den offentliga ekonomin, målet är 110 miljoner euro. Sfp och svenska riksdagsgruppen understryker vikten av dessa åtgärder och är nöjd över att en del redan förverkligats - D-visumet som underlättar arbetskraftsinvandring blir verklighet och en expressfil för specialsakkunniga kommer igång, säger Rehn-Kivi. 


Coronapandemin har satt ett hårt tryck på hela social- och hälsovården. I sitt anförande betonade Rehn-Kivi personalens välmående och de förbyggande satsningar som budgeten innehåller.

- Regeringen har inlett arbetet med ett program för att trygga tillgången till personal inom social- och hälsovården. Med den vårdarbrist vi har just nu är det här en akut och nödvändig åtgärd. Samtidigt måste vi se till att forskningen inom social- och hälsovård fortsättningsvis kan upprätthållas på en hög nivå, säger Rehn-Kivi.

- Vi gör nu också viktiga satsningar på det preventiva arbetet. Tilläggsfinansieringen för pneumokockvacciner till riskgrupper är mycket välkommen. Satsningar på förebyggande åtgärder betalar tillbaka sig i det långa loppet och minskar belastningen på sjukvården, fortsätter Rehn-Kivi. 

Rehn-Kivi gläder sig över att många för SFP och svenska riksdagsgruppen viktiga frågor finns med i nästa års budget. 

- Nästa år satsar vi 1,27 miljarder euro på internationellt bistånds- och utvecklingsarbete. Dessutom stöder vi organisationer som jobbar med fredsarbete, flykting- och människorättsfrågor. Räddningsutbildningen ordnas på svenska efter en lång paus, hushållsavdraget höjs och studerandes inkomstgränser höjs. Det här är viktiga satsningar på individen och åtgärder som främjar sysselsättningen, säger Rehn-Kivi.
Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets