Äntligen utbildas brandmän på svenska igen

18.11.2021 kl. 17:53
Regeringen har idag i samband med behandlingen av kompletterande budgetpropositionen föreslagit för riksdagen att 1,6 miljoner euro riktas till svenskspråkig räddningsutbildning. 

- Äntligen. Det är åratal sedan den senaste räddningsutbildningen ordnades i Finland och behovet är skriande. SFP har arbetat hårt för resurser till en svenskspråkig utbildning. De här resurserna förbättrar tillgången till svenskspråkig räddningspersonal också i framtiden både på fastlandet och på Åland, säger partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

Den svenskspråkiga kursen startar år 2022 med 30 studerande. Behovet av räddningspersonal är stor i hela landet, över 1000 under de kommande 10 åren. Av dessa 1000 borde närmare 300 vara svensk- eller tvåspråkiga. 
 
Läs mer om besluten i den kompletterande budgeten här

Anna-Maja Henriksson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets