Alla bör ha rätt att definiera sitt juridiska kön

11.11.2021 kl. 19:25
Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) deltog i plenumdiskussionen om medborgarinitiativet Oikeus olla – Rätt att vara, som handlar om reformen av translagen. 

- Idag är vi mycket mer medvetna om mänskliga rättigheter, sexuella minoriteters rättigheter och transpersoners behov av att få vård redan som unga. Alla bör ha rätt att definiera sitt juridiska kön, säger Eva Biaudet.

Upplevelsen om att ha fötts med fel kön kan vara speciellt utmanande för en ung transperson under tonåren då kroppen synligt utvecklas för hen till fel kön.
 
- Vi vet idag, att detta livsskede kan vara väldigt svårt för den unga personens mentala hälsa och kan även leda till självskadebeteende. Samhällets uppgift är att stödja var och en av oss att leva ett gott liv, sådana som vi är. Vi bör aktivt sträva till att avskaffa diskriminerande lagstiftning. Detta förutsätter att lagstiftaren fördjupar sig i sexuella minoriteters ställning och rättigheter, säger Eva Biaudet.
 
Eva Biaudet fortsätter med att konstatera, att vi behöver en ny translag där man i första hand utgår från barnets bästa. 
 
- I detta sammanhang innebär barnets bästa, att barnets vilja hörs. Vi behöver en lag, där unga som fyllt 15 år har en självständig rätt att definiera sitt juridiska kön, och där yngre kan med sina föräldrars eller förmyndares samtycke definiera sitt kön.

Eva Biaudet
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets