Regeringen beviljade pengar för nybygget av skolhemmet Lagmansgården - viktigt beslut för hela Svenskfinland!

08.04.2021 kl. 13:53

Regeringen har idag beviljat 12,4 miljoner euro för ett nybygge av Lagmansgårdens skolhem, som samtidigt flyttar från Pedersöre till Pirilö i Jakobstad.


- Lagmansgårdens framtid har varit hotad i flera omgångar och de nya utrymmena är resultatet av långsiktigt och gediget arbete av såväl Svenska folkpartiet som ett flertal andra aktörer i Svenskfinland. Jag är oerhört glad att nybygget nu äntligen blir verklighet, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I fortsättningen kan Lagmansgården erbjuda såväl krävande vård utom hemmet som särskild omsorg.

- Lagmansgården är det enda skolhem i hela Finland  som fungerar på svenska och det är givetvis oerhört viktigt att den verksamheten nu tryggas på lång sikt. Det handlar i slutändan om jämlik service för våra svenskspråkiga barn och unga som av olika orsaker inte kan bo hemma, och behöver särskild omsorg och tillsyn.

- I samband med nybygget ökas också antalet platser i skolhemmet från nuvarande 12 till 19. Det betyder alltså att skolhemmet kommer att kunna ta emot flera ungdomar. Även det är välkommet, säger Henriksson.
Anna-Maja Henriksson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets