Effektiva nätverk skapar nya arbetsplatser

12.03.2021 kl. 10:18
En mångsidig näringsstruktur, moderna arbetsplatser samt värdeskapande investeringar utgör grunden för en stark kommunal ekonomi och högkvalitativ serviceproduktion framöver. Det betonar SFP:s riksdagsledamot och Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand.

– De kommunala beslutsfattarna har en nyckelroll i att stärka samverkan mellan olika typer av företag, utbildningsanordnare, staten och övriga intressenter. Förutom innovationer som svarar mot uppenbara trender som klimatarbete och digitalisering bör vi även starkt fokusera på sociala innovationer och nya arenor för välmående, konstaterar Strand.
 
Strand lyfter även fram betydelsen av Finlands konkurrensfördelar i återhämtningen efter coronakrisen.
 
– Finlands styrka i eftervården av coronapandemin härrör från samma styrkor som vi hade även tidigare, det vill säga högkvalitativ utbildning, jämställdhetsarbete, god samhällelig infrastruktur samt en trygg miljö för människor och företag. Dessa är enorma konkurrensfördelar i den globala kampen om nya investeringar och nya arbetstillfällen. Städerna och kommunerna har en unik möjlighet att verkligen leda de värdeskapande nätverk som ger oss morgondagens guldkant på tillvaron, avslutar Strand som även är ordförande för riksdagens framtidsutskott.

Joakim Strand
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets