Bra att bristerna i den svenska utbildningen lyfts fram i historisk rapport

11.03.2021 kl. 15:17
Idag lanserades den första heltäckande utredningen om den svenskspråkiga utbildningen i Finland.

Utredningen, som gjorts av Gun Oker-Blom, har granskat den svenskspråkiga utbildningens nuläge och utvecklingsbehov. Rapporten överräcktes till undervisningsminister Jussi Saramo och statssekreterare Tuomo Puumala.
 
-  Det här är en otroligt viktig dag för det jämlika skolsystemet i vårt land. Det är av största vikt att utredningen gjorts och kan i framtiden fungera som diskussionsunderlag i frågor som berör utbildning på svenska. Jag hoppas och tror att detta även breddar kunskapen hos mina riksdagskollegor i fråga om de särdrag som finns kring den svenskspråkiga utbildningen, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, medlem i riksdagens kulturutskott.
 
Enligt rapporten bör den svenskspråkiga utbildningen utvecklas parallellt med den finskspråkiga utbildningen. Utbildningen ska vara av hög kvalitet under hela utbildningsvägen, ända från småbarnspedagogiken till högre utbildning. I rapporten noteras att tillgången på utbildning i nuläget inte fyller behoven i alla regioner och områden där den behövs.
 
- Bristen på behöriga lärare inom svenskspråkig yrkesutbildning är akut, liksom även tillgången på behöriga svenskspråkiga elev- och studiehandledare, menar Ollikainen. Det är viktigt att dessa problem lyfts fram i rapporten. 
 
I regeringsprogrammet för Sanna Marins regering nämns att den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov ska utredas på ett övergripande sätt och att ett långsiktigt åtgärdsprogram ska utarbetas för att trygga jämlikheten.

Mikko Ollikainen
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets