Lättillgänglig service skapar trygghet

02.03.2021 kl. 13:06
Social- och hälsovården står inför en stor förändring i kommunerna.  SFP vill att patienten även i fortsättningen står i fokus och att servicen finns nära kommuninvånarna.  Det fungerande samarbetet mellan olika aktörer och yrkesgrupper ska fortsätta och utvecklas i framtiden.

- Varje invånare har rätt till så väl en fungerande hälso- och sjukvård som en kvalitativ äldreomsorg den dag det behövs. När du blir sjuk ska du enkelt och snabbt få vård. För att social- och hälsovården i kommunen ska fungera på bästa möjliga sätt behövs privata och tredje sektorn som komplement till den offentliga vården. Servicesedlar borde användas mer omfattande i kommunerna och sjukvårdsdistrikten för att förkorta vårdköerna, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.


Trygghet i livets alla skeden är viktigt. Alla har rätt till en värdig ålderdom. För SFP är en högklassig äldreomsorg är en hederssak.
 
- Den pågående corona-epidemin har ökat den redan rådande ensamheten bland äldre. Ensamheten är ett stort samhälleligt problem som inte enbart drabbar äldre utan även unga. Detta problem måste vi ta itu med, säger Rehn-Kivi.
- Seniorrådgivningar i kommunerna fyller en viktig funktion när det gäller att följa med seniorernas funktionsförmåga, hälsa och välmående, fortsätter Rehn-Kivi.

Den ökande användningen av droger är ett mycket oroväckande fenomen. För att stödja både missbrukare och deras familjer behövs ett brett utbud av olika tjänster och vårdformer. Vi vill se flera lågtröskelmottagningar, mera stöd till familjer och ett större multiprofessionellt samarbete mellan kommunen, skolan, vården, hemmen och polisen.

 

Ledamot Rehn-Kivi är medlem i riksdagens Social- och hälsovårdsutskott.
 

Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets