Löfström om första tilläggsbudgeten: Livsviktig för försörjningsberedskapen och våra rederier

25.02.2021 kl. 17:39
23 miljoner euro mer budgeteras i stöd för sjöfarten under pandemin

Regeringen gav på torsdagen sin första tilläggsbudget för året till riksdagen.

Tilläggsbudgeten innehåller 23 miljoner euro för att fylla på Traficoms stödpott för att kunna upphandla nödvändig trafik för att säkra Finlands försörjningsberedskap. De rutter som för tillfället är upphandlade via trafikplikt är: Åbo-Åland-Stockholm, Helsingfors-Tallinn, Eckerö-Grisslehamn, Mariehamn-Kapellskär och Vasa-Umeå.

 

– De nuvarande medlen, knappt 25 miljoner euro, som riksdagen budgeterade åt Traficom förra året, tar slut i mars har man meddelat. Eftersom restriktionerna i resandet bibehålls ännu en tid för att stoppa spridningen av coronaviruset, och marknaden genom det är satt ur spel, är det här stödet en grundförutsättning för att kunna upprätthålla Finlands och Ålands försörjningsberedskap, säger Ålands riksdagsledamot och vice ordföranden för riksdagens maritima grupp Mats Löfström.

 

– Det ska säkerställa att passagerarrederierna klarar sig över pandemin, vars slutskede vi förhoppningsvis ser nu, säger han.

 

Med dessa pengar ska stöden kunna fortsätta till och med den 30 juni. Efter det ska vi förhoppningsvis, både med vaccinerna och sommarens hjälp, kunna leva mer normalt och trafiken ska kunna återgå till marknadsmässiga grundförutsättningar igen.

 

– Jag är mycket tacksam för att regeringen lyssnat och agerat i den här frågan. Det här är en sak som jag lyft upp både i och utanför riksdagens plenisal sedan i december. Då fick vi vetskap om att Traficoms pengar inte kommer räcka över hela pandemin. Nu kommer mer pengar som tryggar fortsättningen på det här stödet som är livsviktigt för Finlands sjöfart, våra kommunikationer över havet, våra rederier och våra sjöarbetsplatser nu och i framtiden, säger Löfström.

Mats Löfström
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets