Biaudet varnar för covidnationalism

24.02.2021 kl. 15:15

– Pandemin, migrationsfrågan, klimathotet – lika väl som ekonomins återhämtning –kan vi bäst hantera genom samarbete, inte genom en snäv och kortsiktig nationell politik.
Det betonade riksdagsledamot Eva Biaudet i sitt gruppanförande då riksdagen på onsdagen debatterade statsrådets redogörelse om EU-politiken.

– SFP har med oro följt med hur lätt det är när krisen slår till att överge beprövade samarbetsformer. Det uppstår ett slags covidnationalism där man bara ser till sitt eget och glömmer bort att det flesta större eller mindre kriser löser sig bäst genom samarbete.

Enligt Biaudet har Finland och Sanna Marins regering visat att vi har den självkänsla och det kunnande som behövs för att påverka den politik som förs inom EU.

– Vi ska inte backa en tum, utan stå för de principer som vi skriver in i denna redogörelse. Ett starkt EU som bygger på hållbara europeiska värderingar är Finlands intresse.

Biaudet medger att restriktionerna på grund av coronapandemin gör att vi just nu inte lika tydligt ser allt det värdefulla som vi har i Europa.

– Jag vill se att unga människor igen ska kunna studera på utbyte inom ramen för Erasmusprogrammet och få impulser från olika håll i Europa. Jag vill se hur vi inom ramen för EU igen möts för att utbyta visioner och konkreta handlingsprogram för att tackla klimatkrisen. Jag vill se ett Europa där tolerans, kulturnyfikenhet och mänskliga möten är det som formar vår vardag, säger Biaudet.

Eva Biaudet
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets