Stimulanspaketet ger Finland nya möjligheter

16.02.2021 kl. 18:05
För Finland och hela Europa är det livsviktigt att vi får ekonomin på fötter igen. Detta betonade riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i interpellationsdebatten om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket på tisdagen.

- Återhämtningspaketet är en väg ut från den onda spiral som coronavirusepidemin har förorsakat. Paketet ska ge ny tillväxt och nya jobb, men också stärka förtroendet för Europas ekonomi, säger Strand.

I sitt gruppanförande betonade Strand att den hårda konkurrensen mellan länderna, såväl globalt som inom Europa, inte har berörts tillräckligt.
 
- Särskilt inom globala koncerner pågår en ständig kamp om man ska etablera forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i till exempel Finland, Italien, USA eller i Kina. För Finland är det särskilt viktigt att vi för en sådan näringspolitik som tryggar verksamhetsförutsättningarna för globala koncerners aktiviteter i Finland, påpekar Strand.
 
- Bland annat har ekonomi- och framtidsutskottet i olika sammanhang poängterat att Finland målmedvetet bör eftersträva en ledande roll i arbetet för en hållbar framtid genom att särskilt inom energi- och miljöteknik utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och affärskompetensen på systemnivå, avslutar Strand.
Joakim Strand
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets