Adlercreutz välkomnar familjeledighetsmodellen: Den kräver också en attitydförändring

16.02.2021 kl. 18:00

Idag presenterades regeringens modell för den kommande familjeledighetsreformen. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz gläds över att reformen går framåt och att modellen möjliggör en jämnare fördelning av ledigheterna föräldrarna emellan.

 
– Modellen ger en tydlig indikation till att föräldraledigheterna ska delas – och att de ska delas jämnt. Nu är det upp till var och en att detta också förverkligas i praktiken. Det kräver en attitydförändring, säger Adlercreutz. 
 
Adlercreutz betonar att ett jämställt arbetsliv kräver att föräldrarna i en mycket större utsträckning delar på familjeledigheterna.
 
– Bara genom att dela på ledigheterna kan vi ändra dagens melodi – det att väntevärdet är det, att mamman stannar hemma. Utgångspunkten för både föräldrar och arbetsgivare skall vara det, att bägge föräldrar använder sin andel. Den här modellen styr oss nu i rätt riktning mot ett mer jämställt familje- och arbetsliv.

 
Anders Adlercreutz
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets