Familjeledighetsreformen ett viktigt steg mot jämställt föräldraskap

16.02.2021 kl. 13:58
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, ser positivt på att familjevårdsreformen nu fortskrider. Regeringens förslag till familjevårdsreform presenterades idag.

- Reformen är ett välkommet och viktigt steg mot ett mer jämställt föräldraskap. Genom reformen stärks barnets rättigheter, pappors möjligheter att delta i familjelivet och på sikt även kvinnors position på arbetsmarknaden, säger Blomqvist. Glädjande och på tiden är också att mångfalden inom familjer bättre avspeglas i lagen.

Förslaget möjliggör en mer jämlik fördelning av familjeledighetsperioden, med avsikten att framför allt pappor i högre grad ska utnyttja sin möjlighet till familjeledighet. Genom förslaget skulle även alla barn behandlas jämlikt oavsett familjeform, vilket bättre beaktar mångfalden inom familjer.

- Att pappor nu i högre grad sporras till att jämlikt ta ut familjeledigheter är ett särskilt viktigt framsteg ur jämställdhetssynvinkel, fortsätter Blomqvist. I detta avseende har Finland legat efter våra nordiska grannar. Nu är det dags att komma ikapp. 

- Samtidigt står det klart att det ännu finns saker att förbättra. Arbetet för jämställdheten fortsätter. Vi behöver också en attitydförändring i samhället och på arbetsmarknaden, så att också osynliga hinder och diskriminering kan undanröjas. Att värdesätta tid och omvårdnad av barn ska ligga i hela samhällets intresse.

 
Thomas Blomqvist
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets