Oproportionerlig skövling av skog vid vindkraftsbyggen

20.01.2021 kl. 14:00
Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om skövlingen av skog i samband med byggandet av vindkraftsparker. 

- Då nya vindkraftsparker byggs på landområden skövlas mycket skogsområden. Skövling av skog kommer att förekomma men onödigt många träd fälls då elöverföringsledningar dras från flera olika bolag till parkerna, säger Norrback.

Byggandet av vindkraftsparker kommer att öka i framtiden, vilket är i linje med Finlands mål om att övergå från fossila till förnybara energikällor. Det är därför viktigt att fästa uppmärksamhet på miljöeffekterna som tillkommer då vindkraftsparker byggs i framtiden. Norrback vill i sitt spörsmål lyfta fram problemet med att elbolagen inte tvingats samarbeta kring byggandet av elöverföringsledningar. 

I sitt spörsmål vill Norrback få veta hur ministeriet tar i beaktande miljöeffekterna av att för all framtid förvandla skogen till vägar, kraftlinjegator och vindkraftsparker. Frågan är även om elbolagen kunde tvingas använda sig av samma elöverföringsledningar till stamnätet för att inte behöva bygga egna ledningar. 

Anders Norrback
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets