De finska yrkesfiskarna behövs

19.01.2021 kl. 18:21
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist besökte under tisdagen Salmonfarm i Kasnäs i Kimitoön. Bergqvist vill se en livskraftig och hållbar fiskerinäring i Finland även framöver

Intresset för matens ursprung och uppskattningen för närproducerade livsmedel, liksom närfångad fisk, har ökat i Finland under de senaste åren. Tillgången till närfisk är dockotillräcklig för att tillfredsställa konsumenternas behov.


- Regeringen utarbetar som bäst ett program vars mål är att främja konsumtionen av inhemsk fisk. Målet med programmet är att fördubbla användningen av inhemsk fisk. En ökad konsumtion av inhemsk fisk skapar fler arbetstillfällen och fiskarna får därmed bättre verksamhetsförutsättningar. Samtidigt förbättrar det människors hälsa och minskar matens klimatpåverkan och miljöavtryck, säger Bergqvist

Under de senaste åren har många fiskare slutat. Bergqvist betonar vikten av att säkerställa yrkesfiskarnas förutsättningar att kunna utöva sin näring. 

- Precis som det föreslås i det nya programmet för främjande av inhemsk fisk behöver vi ge fiskeriföretagen stöd för att kunna utveckla sin verksamhet. Generationsväxlingar och nya företagares etablering i branschen måste också underlättas. Det är också viktigt att definiera och främja användningen av Östersjöfoder i vattenbruket, säger Bergqvist.
Sandra Bergqvist
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets