Henriksson och Bergqvist: Näringslivet behöver fungerande förbindelser

19.01.2021 kl. 17:17
SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Sandra Bergqvist besökte i dag Kimitoön

På dagens agenda var bland annat besök till Salmonfarm i Kasnäs samt ett möte med Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén och Kimitoöns tf. kommundirektör Erika Strandberg. 


Henriksson och Bergqvist säger att fungerande förbindelser är oerhört viktiga för skärgårdens livskraft, företagsamhet och näringslivets utveckling. 

- Jag efterlyser en mycket snabb lösning för ett nybygge av Rävsundsbron, vars livslängd håller på att ta slut. Utan den enda vägförbindelsen till fastlandet sitter över 15 000 personer och 1 300 företag fast. Bland dem Finnsementtis fabrik som från Pargas levererar cement till en stor del av alla byggen i södra Finland. Det är mycket som stannar direkt om bron inte kan ta tunga transporter, säger Henriksson. 

I fjol arbetade Svenska folkpartiet hårt med att få fram medel till planeringen av Pargasleden, som är ett viktigt projekt för hela skärgården. 

- Det är viktigt att planeringen nu snart blir klar. Leden är livsviktig för såväl inflyttning som industri. Pargasleden har, liksom Rävsundsbron, stor betydelse för bland annat byggnadsindustrin i hela södra Finland, säger Henriksson.

Lokala satsningar på inflyttning och distansarbete ger resultat

- Kimitoön har under coronaåret gjort en hel del lyckade lokala åtgärder som dels ökat inflyttningen och dels förbättrat nätförbindelserna i kommunen. Lösningen att allokera om resurser från evenemang till inflyttningsåtgärder resulterade i upp till 50 nya invånare per månad, och kampanjen fortsätter, säger Bergqvist. 

- I fjärde tilläggsbudgeten finns det skrivningar om möjlig finansiering
för skärgårdens lättrafikleder. Det här skulle kunna gynna både Pargas och Kimitoön, avslutar Bergqvist.
Sandra Bergqvist och Anna-Maja Henriksson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets