Vårdreformen är en satsning på välfärden

14.12.2020 kl. 14:48
Riksdagen har idag fört remissdebatt om förslaget till reform av social- och hälsovården i Finland. I svenska riksdagsgruppens gruppanförande underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi att reformen fortfarande behövs för att trygga fungerande vårdkedjor och för att patienten ska kunna få rätt vård i rätt tid.

- Patientens möjlighet att genast få rätt vård kommer att förbättras då bredden på sakkunskapen ökar i och med att social- och hälsosidan är under samma tak och specialsjukvården i samma organisation, säger Rehn-Kivi.

 

I gruppanförandet lyfte Rehn-Kivi också upp finansieringsmodellen som nu ändrats i den riktning som SFP förutsatt. Det läggs mera vikt vid finansieringen av tvåspråkig service samt vid främjande av hälsa och välfärd.


- Finansieringsmodellen är fortfarande behovsbaserad, men beaktar nu bättre de välfärdsområden som har en friskare befolkning. SFP har hela tiden understrukit att tvåspråkiga områden, större städer och tillväxtcentra har egna, annorlunda behov som inte får negligeras, säger Rehn-Kivi.


Rehn-Kivi poängterade också att den särlösning som nu föreslås för Nyland behövs för att trygga närdemokratin och medborgarnas påverkningsmöjligheter.


- Alla kommuner i Nyland har gett sitt understöd för modellen där Nyland delas in i fem välfärdsområden. Särlösningen kommer att göra det lättare att hantera beredningen och genomförandet av reformen i hela Nyland, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets