Ineffektiv miljöförvaltning ingens fördel

08.12.2020 kl. 17:12
Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen. 

Då kommunala och statliga myndigheter tolkat miljölagar och -bestämmelser olika kan det leda till oförväntade följder för näringsidkare. I värsta fall kan otydliga tolkningar och långa byråkratiska processer leda till att näringsidkarnas investeringar uteblir.

 
- Miljöförvaltningen måste vara konsekvent och olika myndighetsbeslut kan inte stå i strid med varandra. Man måste kunna våga investera inom lantbruksnäringen, något som nu försvåras på grund av dålig kommunikation mellan myndigheterna och olika lagtolkningar, säger Norrback. 
 
I dagsläge är det alltför vanligt att beslut överklagas, vilket leder till utdragna processer. En långsam och ineffektiv förvaltning är inte till någons fördel. De beslut som kommunen tar, i enlighet med sin lagtolkning, bör vara bindande. 
 
I sitt spörsmål vill Norrback veta hur miljöministeriet och ansvariga ministern Krista Mikkonen säkerställer en effektiv handläggning och minimerar antalet överklaganden. En pålitlig byråkrati är väsentlig för jordbrukarnas möjligheter att investera. 

 
Anders Norrback
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets