Solidaritet och mänskliga rättigheter ska vara fokus i reformen av EU:s migrations- och asylpolitik

04.12.2020 kl. 15:46
Stora utskottet tog idag ställning till reformen av EU:s migrations- och asylpolitik

Utrikesutskottet och stora utskottet har särskilt betonat människorättsfrågorna och vikten av rättsskydd när det gäller asylsökande, barn, papperslösa och andra personer i utsatt situation. 

  • Jag är glad för att regeringen tar en aktiv roll för att få till stånd gemensamma och humana asylprocesser i Europa. För mig i SFP har det varit ytterst viktigt att regeringen driver denna fråga från en människorättssynvinkel. I utrikesutskottet har vi särskilt poängterat vikten av att leva upp till internationella människorättsavtal, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Kommissionär Ylva Johansson har i tidigare intervjuer sagt att vi måste hindra att inhumana läger skapas, som Moria på Lesbos, och istället arbeta tillsammans för att bära ett solidariskt ansvar. Genom att vi visar solidaritet EU-länder emellan, så kan vi underlätta en värdig behandling i alla lägen av människor i nöd.

  • Jag håller helt med kommissionär Johansson, det hör till EU:s grundvärderingar att flyktingavtal respekteras. EU bör hålla dessa värden som en moralkompass och fungera som en ledare både inom Europa och globalt, säger Biaudet.
Eva Biaudet
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets