Agenda 2030 behöver nordiskt grepp

04.11.2020 kl. 14:44
Det nordiska tänkesättet är viktig då vi går in för att skapa ett klimatneutralt samhälle. Mikko Ollikainen (SFP) hänvisade till Nordiska ministerrådets färska riktlinjer då riksdagen debatterade handlingsprogrammet Agenda 2030 på onsdagen.

– Nästa år då Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet är målet ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt mer hållbart Norden. Tillsammans är vi starkare också i Agenda 2030-processen, säger Ollikainen.


Han understryker att hållbarhet behövs på alla plan. Det handlar om industriprocesser, energilösningar, främjande av cirkulär ekonomi och jämställdhet på arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att vi i kommunerna sporrar till eget ansvar. Det kan till exempel handla om att utveckla smarta elnät, om att producera egen el genom vindkraft eller solenergi, om att vidareanvända jordbruksavfall till bränsle – exempelvis biogas till bilarna i det egna närsamhället.

Ollikainen betonar att allt inte behöver vara storskaligt. Vi ska ha en smidig och möjliggörande lagstiftning.

– Agenda 2030 har många ambitiösa mål. Medborgarna måste känna att de hänger med – både i städerna och på landsbygden. Då måste informationen om målsättningarna för Agenda 2030 vara tydlig och faktabaserad så att målsättningarna lätt kan förankras hos människorna, säger Ollikainen.
Mikko Ollikainen
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets