Dagvård på eget språk, svenska eller finska, är varje barns rätt – fortbildning, fler startplatser och utbildningstillstånd behövs

12.02.2020 kl. 18:16

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson ledde idag ordet på en rundabordsdiskussion om dagvårdens utmaningar speciellt i Helsingfors.

 
- Den svenska dagvården i Finland är oerhört viktig. Att ett barn får tala sitt modersmål handlar om mycket mer än bara språk och kommunikation. Det handlar om trygghet och det handlar om förståelse. Modersmålet är en trygghet för varje barn, sade Henriksson i sitt öppningsanförande.
 
Vid årsskiftet fanns det 50 svenskspråkiga barn som inte hade fått dagisplats i Helsingfors. Hälften av dem erbjöds plats på finskt dagis. Samtidigt fanns det i slutet av januari ungefär 30 lediga jobb på de svenska daghemmen i Helsingfors.
 
- Jag sammankallade till denna diskussion för att sammanföra olika aktörer som jobbar med utbildningsfrågor och det svenska i Finland.
 
Vid tillfället deltog representanter för utbildningsanordnare, Helsingfors stad, intresseorganisationer, privata aktörer samt ett antal finlandssvenska fonder.
 
- Vi förde en mycket god och lösningsinriktad diskussion. Det är uppenbart att vi behöver flexibla lösningar för kvalitativ fortbildning av barnträdgårdslärare, stöd i form av förmånligt boende för dagvårdspersonal och tillstånd att utbilda barnledare vid Prakticum. Statusen för barnträdgårdsläraryrket måste också höjas.
 
- Bollen är nu i rullning. Jag är glad att det finns en bred vilja att söka såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar för att råda bot på bristen av arbetskraft inom småbarnspedagogiken, avslutar Henriksson.
Anna-Maja Henriksson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets