Mentalvårdsstrategin ger en god grund för att motverka psykisk ohälsa

11.02.2020 kl. 17:44
Den nationella strategin för psykisk hälsa har idag offentliggjorts och överlåtits till social- och hälsovårdsministeriet.

Strategin ska förbättra tillgången till psykoterapi och förebyggande psykosociala behandlingar inom primärvården. Dessutom stärks samarbetsstrukturen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården för att man snabbt ska kunna inleda tidigt stöd eller rätt vård. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt initiativet.


- Den psykiska ohälsan i Finland är en stor mänsklig och samhällsekonomisk utmaning. Varannan person drabbas av psykisk ohälsa någon gång under sitt liv och därför är det oerhört viktigt att vi ingriper i ett tidigt skede innan problemen hopar sig. Därför är mentalvårdsstrategin mer än välkommen, säger Rehn-Kivi. 

Strategin omfattar också missbruks- och beroendevården och arbetet som görs för att förebygga alkohol- och drogproblem samt självmord.

- En låg tröskel till psykvården är viktig inte minst för de unga med mentala problem. En stor utmaning är nu att se till att strategin uppföljs jämlikt så att även svenskspråkig vård kan garanteras. Här krävs gott samarbete och starkt ledarskap, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets