Mera pengar behövs nu för bättre övervakning

06.02.2019 kl. 15:00
Anna-Maja Henriksson i riksdagens debatt om äldreomsorgen:

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen utan dröjsmål ger en tilläggsbudget med resurser för bättre övervakning så att vanvård inom äldreomsorgen kan förebyggas i tid.

Finland satsar cirka 20 årsverken på att övervaka kvaliteten på åldringsvården, de flesta arbetar på regionförvaltningsverken.

– Efter att jag tog upp resursfrågan på riksdagens frågetimme har det kommit fram att på riksplanet är det endast en person på Valvira som arbetar med övervakningen. Jag upprepar: bara en person. Det är fullständigt ohållbart och måste åtgärdas omgående, säger Henriksson.

I sitt inlägg i riksdagens interpellationsdebatt på onsdagen om situationen inom äldreomsorgen betonade Henriksson att mer händer behövs inom vården och att man nu måste gå till botten med problemen.

Hon understryker att de som jobbar inom vården är värda all uppmuntran för sitt värdefulla arbete och nu gäller det att ta det politiska ansvaret för att reparera de fel som finns.

– Vi behöver en personaldimensionering som skrivs in i lag. Vi behöver en äldreombudsman i Finland med ett ordentligt mandat och som rapporterar till riksdagen. Vi behöver upphandlingsprocesser som fokuserar på kvalitet. Vårdbolagen måste bevisa att deras främsta syfte är att erbjuda service av god kvalitet, inte att maximera vinsterna på patienternas bekostnad, säger Henriksson.

Anna-Maja Henriksson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets