Psykisk hälsa bör göras till en nationell prioritet.

05.02.2019 kl. 13:45
Psykisk ohälsa förorsakar mänskligt lidande och miljardkostnader åt samhället varje år.

Det är ohållbart att blunda för detta mänskliga lidande. Vi måste ta tag i problemet, annars står vi inför stora utmaningar.

- Tyvärr har den mentala hälsan blivit i skymundan i vårdreformen. Vi behöver ett långsiktigt nationellt program för mental hälsa, men också omedelbara satsningar på tidigt ingripande och ett tillräckligt antal psykiatriska sjukvårdare vid hälsocentralerna, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Vi bör fästa uppmärksamhet vid psykisk hälsa redan vid ett tidigt skede. Mera händer behövs bland annat i familjerådgivningen, skolorna och bashälsovården för att stödja psykisk hälsa och identifiera risker.

- Större satsningar speciellt på ungdomars psykiska hälsa behövs bl.a. i elevvården. Finland behöver lågtröskelmottagningar dit vem som helst kan gå när hon eller han behöver hjälp, säger Rehn-Kivi.

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak att personer står utanför arbetsmarknaden. Situationen är allvarlig. 

- Att söka hjälp ska vara en självklarhet för alla oberoende ålder. Psykisk hälsa är något som vi borde tala mera om. Ingen ska behöva känna skam för att söka hjälp eller rädsla för social utfrysning, säger Rehn-Kivi

Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets