Fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare på lika villkor

05.12.2018 kl. 15:12
Riksdagen har idag röstat om en lagmotion om förbättrade ersättningar till värnpliktiga vid olycksfall

I motionen föreslogs att beväringar i Finland ska få likadan ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom som i krishanteringsuppdrag utomlands. Enligt nuvarande lagstiftning betalar Statskontoret bara ut 4810 euro i ersättning för begravningskostnader. Men någon egentlig ersättning för dödsfallet betalas inte. För militärer som dör i internationella krishanteringsuppdrag betalas däremot 200 000 euro och det betalas ut till en namngiven förmånstagare.


Den som skadas och får bestående men vid fullgörandet av värnplikt eller civiltjänst ska nu ha rätt till en ny engångsersättning. Nära anhöriga till den som avlidit till följd av olycksfall i militärtjänst eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom ska också ha rätt till en ny engångsersättning som motsvarar en grupplivförsäkring. Engångsersättningens maximala belopp är enligt förslaget 210 000 euro. Den nya lagen kommer att träda i kraft från och med den 1.1.2019.

Svenska riksdagsgruppen välkomnar förslaget men hade önskat att lagen kunde ha tillämpats från och med den 1.1.2017 i enlighet med lagen för internationella krishanteringsuppdrag. Därför skrev gruppen tillsammans med Sannfinländarna under en reservation i ärendet.

− Fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare lika på den här punkten. Därför skulle jag ha önskat att riksdagen kunde ha godkänt vårt ändringsförslag, säger riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi.

Tre beväringar från Nylands Brigad omkom i oktober 2017 då de färdades i ett militärfordon som kolliderade med ett tåg i en obevakad plankorsning i Skogby i Raseborg.

 
Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets