64541.jpg

Henriksson bekymrad över läget i riksdagen - manar till sans!

21.06.2018 kl. 14:15
Det är med stor bedrövelse jag följt med de senaste svängarna i riksdagen kring oenigheten om social- och hälsovårdsutskottets tidtabell för vårdreformen. Nu behöver man lugna ner sig och hitta tillbaka till ett konstruktivt diskussionsklimat, säger Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott måste få ta den tid utskottet det nu behöver för att höra sakkunniga, med anledning av regeringens svar på grundlagsutskottets utlåtande. I Finland vet alla att juli och augusti är semestermånader. Professorer och andra sakkunniga som ska höras har naturligtvis rätt till semester och behöver tid att sedan förbereda sina utlåtanden.

 

− Man får lätt känslan av att vårt land befinner sig i något slags undantagstillstånd, säger Henriksson. Så är det naturligtvis inte. Att det blir ett sommaruppehåll i riksdagens arbete är fullt naturligt. Riksdagen om någon, ska följa arbetstidslagen, semesterlagen och värna om sina anställdas arbetshälsa. På dessa punkter finns inget utrymme att pruta, påtalar Henriksson.

 

− Tyvärr förefaller det som om statsministerns uttalande om att social-och hälsovårdsutskottets betänkande borde bli färdigt i juli, för att vårdreformen inte ska skjutas upp till 2021, påverkat situationen så att ledamöter i utskottet upplever sig pressade av regeringen. Det är mycket olyckligt, säger Henriksson och manar till sans.

 

− Världen går inte under om inte social-och hälsovårdsutskottet har betänkandet klart i augusti, avslutar Henriksson.

 

Anna-Maja Henriksson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets