63918.jpg

EU-budgeten är ingen bankautomat

09.05.2018 kl. 15:13
Mats Löfström höll i riksdagens debatt om EU:s finansram Svenska riksdagsgruppens anförande

– EU:s budget får inte vara som en bankautomat, därifrån man tar ut pengarna och samtidigt struntar i de demokratiska rättsprinciperna.

Det konstaterar Mats Löfström, som höll Svenska riksdagsgruppens inlägg i riksdagens aktualitetsdebatt om EU:s finansramar på onsdagen.

Han anser att den viktigaste ingrediensen i de nya finansramarna är kommissionens förslag om att EU går in för en mekanism som drar in pengar från medlemsländer som urholkar rättsstatsprincipen och demokratiska grundrättigheter.

– Det här är ett problem inte bara i Polen och Ungern, utan det finns en orolig utveckling också i flera andra medlemsländer. EU måste fortsättningsvis vara en union av värderingar, där demokrati, pressfrihet och rättsprinciper är fundamentet, säger Löfström.

Mats Löfström
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets