62886.jpg

Strand lyfte upp Vasas energiutbildningsstrategi

13.03.2018 kl. 16:00
Statsrådets klimatpolitiska plan på medellång sikt diskuteras idag i riksdagen. SFP:s riksdagsledamot, Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand lyfte i diskussionen fram behovet av energi- och klimatfostran samt våra exportföretags tillväxtpotential.

– I Vasa har vi tillsammans med näringslivet utvecklat en energiutbildningsstrategi som täcker hela kedjan. Vi vill att barn och unga redan i ett tidigt skede skall bli intresserade av energi- och miljöfrågor samt internationell handel. Våra jurisstuderanden ges möjlighet att fokusera på energijuridik och så vidare, säger Strand.

 

– Staten bör noggrant följa med och även konkret delta i satsningar inom områden där företagen själva marknadsmässigt satsar stora summor på forskning och utveckling. Det har varit sorgligt att följa med hur tillexempel finansieringsmodellen för yrkeshögskolor bestraffar i synnerhet teknisk utbildning, som ju är livsviktig för våra exportföretag som utvecklar miljöteknologi. Här bör ändring fås till stånd.

Joakim Strand
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets