62833.jpg

Alla frontveteraner måste få den rehabilitering de behöver

10.03.2018 kl. 16:38
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att alla frontveteraner bör få den rehabilitering de behöver. Henriksson talade då Krigsveteranveckan inleddes i Vasa idag.

− Till veteranernas kanske sista aftonupprop måste samhället komma med ett svar. Jag anser att det måste hittas finansiering så att varje kvarlevande frontveteran får den rehabilitering och de öppna tjänster som de behöver. I pengar mätt är det är en liten uppoffring i jämförelse med den tacksamhetsskuld vi alla känner inför frontveteranerna, säger Henriksson.

I sitt tal betonade Henriksson också betydelsen av den allmänna värnplikten.

− Finland måste hålla fast vid en trovärdig försvarsförmåga också framöver. Och försvarsviljan bör bibehållas på en hög nivå. Den allmänna värnplikten är och förblir ryggraden i vårt försvar.

Henriksson höll festtalet i Vasa då den 52:a Krigsveteranveckan öppnades. Samtidigt firade Vasa krigsveterandistrikt sitt 50-årsjubileum.

Anna-Maja Henriksson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets