61871.jpg

Löfström ställde skriftligt spörsmål om motverkan av vattenskador

09.01.2018 kl. 11:27
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har ställt ett skriftligt spörsmål till regeringen om motverkan av vattenskador i fastigheter.

År 2016 var de ersättningar som försäkringsbolagen betalade för vattenskador i Finland, inkl. Åland, sammanlagt 174 miljoner euro, den högsta summan i historien. Året var även det första då dessa kostnader var högre än försäkringskostnaderna för brandskador.

 

  • Vattenskador är mycket kostsamma för samhällsekonomin och försäkringsbolagen. För de flesta människor och familjer är husköp den största och viktigaste investeringen i livet och även om de allra flesta har försäkring är en vattenskada alltid till mycket besvär och skapar kostnader, säger Mats Löfström.

För att säkra sig mot vattenskador har många gått in för att använda så kallade vattenfelsbrytare. En vattenfelsbrytare är en apparat som monteras i fastighetens vattensystem och som analyserar vattenflödet i fastighetens ledningar. Apparaten kan med hög noggrannhet alarmera om läckage och då bryta vattentillförseln vid behov för att undvika skador. I Norge finns det lagstadgat krav på vattenfelsbrytare i nybyggda hus sedan 2010. Löfström frågade hur regeringen ser på skapandet av en likadan regel i Finland.

 

  • Obligatoriska vattenfelsbrytare i nya fastigheter skulle vara en proaktiv lösning som kunde bespara familjer, försäkringsbolag och samhällsekonomin mycket tid och pengar. En installation av vattenfelsbrytare ökar byggkostnaderna för ett nybyggt egnahemshus med runt 1000 euro i dagens läge, men apparaten kan förhindra skador på mycket större summor och skulle mycket sannolikt betala tillbaka sig genom sänkta försäkringspremier, säger Löfström.

 

Enligt nuvarande förslag på nya förordningar om fastigheters vatten- och avfallsteknik kommer inget krav på vattenfelsbrytare att införas i den förnyade markanvändnings- och bygglagen 1 januari 2018.

 

  • Det är viktigt att ta fungerande tekniska lösningar i bruk som förhindrar att de samhälleliga kostnaderna för vattenskador ökar i nuvarande takt. Om man ska införa nya regler måste man alltid säkerställa att det finns en klar motivering för dem. Det kan man med detta då den samhällsekonomiska nyttan skulle vara verkligt stor. 174 miljoner euro per år en mycket stor summa för samhället, säger Löfström.

 

  • Då många fastigheter nu blir äldre finns risken för att kostnaderna ytterligare kommer att stiga. De frivilliga program vissa försäkringsbolag idag erbjuder genom att gratis installera vattenfelsbrytare i gamla hus för att förhindra vattenskador är därför behjärtansvärda för hela samhällsekonomin, säger Löfström.

 

Mats Löfström besökte i december det åländska företaget Leakomatic, som är en av de största aktörerna i Finland på vattenfelsbrytare, för att bekanta sig med produktionen och tekniken.

Mats Löfström
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets