61704.jpg

ANHÖRIGA TILL OMKOMNA BEVÄRINGAR BÖR FÅ HÖGRE ERSÄTTNING – ALLA MÄNNISKOLIV ÄR LIKA VÄRDA

21.12.2017 kl. 11:09
Svenska folkpartiet vill att de anhöriga till beväringar som dör i militärtjänsten ska få högre ersättning än vad som nu är fallet.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson har ställt ett skriftligt spörsmål till regeringen i ärendet. Spörsmålet lämnades in på onsdagen och alla SFP:s riksdagsledamöter samt Ålands ledamot Mats Löfström har undertecknat det.

− Ingenting kan ersätta ett människoliv som gått förlorat, men varje människoliv borde vara lika mycket värt då det gäller personer som mist livet i uppdrag för att tjäna fosterlandet, säger Henriksson.

− Därför vill jag och SFP se en ändring i nuvarande lagstiftning på ett sånt sätt att de drabbade anhöriga känner sig rättvist behandlade.

Enligt nuvarande lagstiftning betalar Statskontoret bara ut 4810 euro i ersättning för begravningskostnader. Om den avlidne är gift betalas ersättning som familjepension till änka/änkling och barn. Men någon egentlig ersättning för dödsfallet betalas inte.

För militärer som dör i internationella krishanteringsuppdrag betalas däremot 200 000 euro och det betalas ut till en namngiven förmånstagare.

− Det är en skälig ersättning, och det är rimligt att de anhöriga till omkomna beväringar får samma ersättning. Det finns ingen anledning till att de som tjänar fosterlandet skulle behandlas på olika sätt, säger Henriksson.

Fyra beväringar från Nylands Brigad omkom i en tragisk olycka i Raseborg den 26 oktober i år då ett militärfordon kolliderade med ett tåg i en plankorsning.

− Tänker regeringen utreda möjligheten att betala ersättningar retroaktivt till de anhöriga vars närstående omkom i olyckan i Raseborg? frågar Henriksson i det skriftliga spörsmålet.

− En retroaktiv ersättning till dem skulle vara skälig och rättvis, säger Henriksson.

Anna-Maja Henriksson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets