61472.jpg

Tal till krigsinvaliderna på Kauniala sjukhus

06.12.2017 kl. 13:21
Tacksamheten för vad ni krigsveteraner och krigsinvalider utförde, såväl män som kvinnor, är total, sade Veronica Rehn-Kivi.

Svenska folkpartiets riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi hade på Finlands 100-årsdag äran att tala till krigsinvaliderna på Kauniala sjukhus i Grankulla.

− Tacksamheten för vad ni krigsveteraner och krigsinvalider utförde, såväl män som kvinnor, är total, sade Veronica Rehn-Kivi.

Under Finlands ödestimma, under de tyngsta åren i Finlands historia under vinter- och fortsättningskrigen, bar krigsveteranerna och krigsinvaliderna den tyngsta bördan.

− Ni kämpade mot en övermäktig fiende, ni var tvungna att ge upp ungdomens förhoppningar och till och med er hälsa och ni gav oss ett fosterland, sade Rehn-Kivi.

Hon hoppas och tror att alla finländare på republikens 100-årsdag tänker på dem med en särskild värme.

− I Finland råder en bred samstämmighet om att det internationella samfundet är viktigt för Finlands försvarsförmåga och för att värja hot mot landet. Därför utvecklas landets försvarssystem så att det inte skulle uppstå några praktiska problem för en militär allians, sade Rehn-Kivi.

Hon nämnde också många saker som Finland idag kan vara stolt över. Det handlar bland annat om den höga utbildningsnivån.

− Ett litet och smidigt Finland med välutbildade unga kan fortsätta den här framgångsberättelsen genom att modigt förnya sig, genom att konkurrera internationellt och genom att ta till sig nya idéer. Genom att isolera sig och stänga gränser klarar vi oss inte. Då stänger vi samtidigt dörren för nya möjligheter, sade Rehn-Kivi.

 En annan framgångsfaktor är jämställdheten mellan kvinnor och män. Hon betonade kvinnornas andel i samhällsbygget.

− Det funnits många starka kvinnor i vår historia, men vi får inte glömma de vanliga kvinnornas strävanden i vardagen för att bygga upp det hundraåriga Finland, sade Rehn-Kivi.

Till sist tackade hon ännu en gång krigsinvaliderna.

− Ärade krigsinvalider, jag vill rikta ett stort tack till er för de insatser och uppoffringar ni har gjort för vårt fosterland! Finland är ett bra land att leva i, sade Veronica Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets