61422.jpg

Ojämlikheten ökar med regeringens språkförsök i skolorna

01.12.2017 kl. 13:02
Ojämlikheten mellan barn och också mellan regionerna kommer att öka i och med språkförsöket.

Riksdagens kulturutskott godkände idag  ett betänkande om de regionala språkförsöken där 2200 elever tillåts välja bort svenskan. Kulturutskottets majoritet beslöt att inte godkänna oppositionens förslag om att förkasta lagförslaget.

- Ojämlikheten mellan barn och också mellan regionerna kommer att öka i och med språkförsöket. I praktiken är det föräldrarna som avgör om deras barn deltar i språkförsöket eller inte. Föräldrarnas insikt i och förståelse för att man inte i årskurs 5 eller 6 kan veta vilka kunskaper man behöver i framtiden varierar stort, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

- Rent utbildningspolitiskt är försöket besvärligt i och med att man avviker från principen om att grundläggande utbildningen ska erbjuda jämlika förutsättningar för alla. Då ska man inte tillåtas välja bort ämnen man kan behöva senare i livet. I Finland borde vi läsa fler språk i ett tidigare skede, inte färre, säger Nylander.

Mikaela Nylander
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets