60554.jpg

Det borde vara förbjudet att behandla barn som brottslingar

10.10.2017 kl. 16:07
Förra året inledde Europeiska kommissionen ett reformpaket av det gemensamma europeiska asylsystemet. Syftet med förslaget är att minska sekundär förflyttning bland asylsökande, förenhetliga mottagningsförhållandena inom unionen och öka de sökandes självständighet och möjliga utsikter för integration.

- Jag stöder en harmonisering av det europeiska asylsystemet, men detta får inte på något villkor innebära att man skall försöka lägga ribban så lågt som möjligt. Vi måste kunna garantera att alla asylsökande behandlas individuellt och enligt internationella avtal. Särskilt viktigt är att non disclosure-principen, det vill säga förbudet att returnera någon till en farlig plats, alltid säkras, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

 

Förslaget innehåller många oroväckande element som kan leda till en försvagning av de asylsökandes rättsskydd. Det är inte acceptabelt att utgångspunkten är att asylsökande bestraffas av att röra sig inom EU.

Förslaget tar inte i beaktande de bakomliggande orsakerna till varför personer väljer att röra sig inom unionen, som till exempel förhållandena i Ungern.

 

- Ifall att syftet skall vara att minska förflyttningen inom unionen borde man satsa på att förstärka asylsökarnas rättigheter och i större grad ta i beaktande deras familjeband. Familjeåterförening är centralt för integrationen, och rörelsefrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som likaväl berör asylsökande som andra.

 

I kommissionens förslag kan minderåriga fortsättningsvis tas i förvar.

 

- Jag är ytterst besviken över att tagande i förvar av barn fortsättningsvis är ett alternativ som kommissionen föreslår. Tagande i förvar handlar alltid om en åtgärd som kraftigt inskränker de grundläggande rättigheterna. Tagande i förvar av minderåriga borde absolut förbjudas. Det är inhumant att behandla barn som om de gjort sig skyldiga till ett brott.

Eva Biaudet
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets