Biaudet: Finland bör binda sig till en feministisk utrikespolitik

14.09.2022 kl. 14:55

Riksdagen förde idag en remissdebatt om statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken.

 

  • Jag gläds särskilt över att det för första gången i Finland tillsätts jämställdhetsmål som sträcker sig över regeringsperioder. Regeringens ambitiösa målsättning om att Finland ska vara ledande på jämställdhet är viktigt och förutsätter målmedvetet arbete och resurser, sade Eva Biaudet i Svenska riksdagsgruppens anförande.

 

  • Nu är det dags att även diskutera om starkare skydd för kvinnans kroppsliga integritet och om aborträtten kan behöva till och med grundlagsskydd.

Enligt Svenska riksdagsgruppen finns det ingen orsak varför regeringens mål om att bli bäst på jämställdhet inte skulle kunna bli sant. Detta förutsätter också synligt internationellt ledarskap i jämställdhetsfrågor.

 

  • Finland kunde genom att förbinda sig till en feministisk utrikespolitik, visa sin tillhörighet med de länder som främjar kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen både nationellt och internationellt.
Eva Biaudet