Nu behöver vi snabba satsningar för välmåendet – på alla fronter

20.10.2021 kl. 16:25

- Situationen inom vårdsektorn har försämrats avsevärt under coronapandemin och det råder akut personalbrist i branschen. Nu behöver vi snabba åtgärder för att råda bot på problemen innan de ytterligare eskalerar. Vi behöver satsningar på såväl vårdarnas välmående, på utbildning och på ett bättre ledarskap och avtal om en höjd lönenivå för vårdarna, säger riksdagsledamot  Veronica Rehn-Kivi.


Rehn-Kivi uttrycker oro även för tredje sektorns framtida roll inom social- och hälsovården och för hur tredje sektorns verksamhet och möjligheter att producera tjänster kan garanteras efter vårdreformen.


- Tredje sektorns organisationer har en oersättlig roll i att täcka upp för den offentliga sektorn gällande svenskspråkig service, rådgivning och stödtjänster. Det är viktigt att de tvåspråkiga välfärdsområdena har kunskap om vilka organisationer som finns inom de olika sakkunskapsområdena på det egna området och vilka tjänster dessa kan erbjuda. Också samarbetet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena i att gemensamt upphandla tjänster och utnyttja den vårdexpertis som finns måste fungera, säger Rehn-Kivi.


- Det behövs en långsiktig plan för ett stödjande studieliv. Den nationella mentalvårdsstrategin är ett bra redskap men vi måste också öka högskolornas och personalens kunnande i att se problem och ingripa i tid. Tröskeln måste vara låg för att våga tala om psykisk hälsa, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi