Tillräckliga resurser är avgörande för att säkerställa den inre säkerheten i Finland det innevarande årtiondet samt att servicen också fungerar på svenska

21.09.2021 kl. 15:11

Idag debatterade riksdagen statsrådets redogörelse för den inre säkerheten. I redogörelsen analyseras nuläget i fråga om den inre säkerheten i Finland och de omständigheter som förutspås påverka den. Redogörelsen fastställer också målen och den planerade utvecklingsriktningen för detta årtionde.

 
Svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström höll gruppens gruppanförande i debatten, och tog där fasta på legitimiteten och tilliten som en grundbult för tryggheten i vårt samhälle.
 
- För att säkerställa detta behövs det närvaro, till exempel sjöbevakningens roll är ytterst stor i skärgården och längs hela landets långa kust. Det är viktigt att inga fler sjöbevakningsstationer läggs ner trots nya viktiga fartygsanskaffningar, säger Löfström. 
 
Svenska riksdagsgruppen stöder de linjedragningar som görs i redogörelsen och ser dessa som historiska på många sätt. Förebyggandet är kärnan i redogörelsen för den inre säkerheten. I sitt anförande lyfte Löfström även upp vikten av kunnig personal och tillräckliga resurser för arbete.
 
- Vi har i Finland oerhört kunniga och professionella myndigheter som arbetar med den inre säkerheten. Ofta får anskaffningar av materiell utrustning stort fokus i budgeter men ingenting skulle fungera utan kunnig personal. Därför måste vi kunna trygga tillräckliga resurser för arbete. Det säkerställer att det finns personer som har möjlighet att rycka ut då någon ringer ett nödsamtal och att brotten också blir utredda, vilket skapar tillit i samhället, säger Löfström.

- Vi behöver även som samhälle satsa ännu mera på att polisen, nödcentralen och räddningsmyndigheterna har beredskap att betjäna allmänheten på våra två nationalspråk, såsom det står i redogörelsen. Svenskspråkig utbildning behövs inom alla dessa grenar. Ett steg i rätt riktning är den svenskspråkiga grundkursen i sjöbevakning som efter hårt arbete ordnas för första gången på mycket länge år 2022, men vi behöver också exempelvis få en fungerande svenskspråkig räddningsutbildning i praktiken, säger Löfström
Mats Löfström