Seniorrådgivning för alla våra äldre!

24.05.2022 kl. 17:40
Idag behandlade riksdagen riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivis lagmotion om lagstadgade seniorrådgivningar för personer över 70 år.

För tillfället har kommunerna inte en skyldighet att erbjuda en i lagmotionen avsedd rådgivningsservice, men flera kommuner har självmant infört seniorrådgivningar. Under rådgivningsbesöken har man gått igenom kundens fysiska, psykiska och sociala situation och gett fortsatta anvisningar utgående från behovet. Tjänsten har varit mycket populär. 
 
– Det finns en bred enighet i Finland om att äldreomsorgen behöver utvecklas och förbättras. Samtidigt är syftet med social- och hälsovårdsreformen att utjämna vården i hela landet, oavsett invånarens bostadsort eller sociala ställning. De nya välfärdsområdena står inför stora utmaningar när det gäller att klara de uppgifter som social- och hälsovårdsreformen tilldelat dem, samtidigt som finansieringen är knapp. Det är därför viktigt att satsa på förebyggande åtgärder som sparar på dyra vårdkostnader på sikt, säger Rehn-Kivi.
 
Enligt regeringsprogrammet ska man genom rätt riktad service förstärka möjligheten för människor i alla åldrar att ta hand om sitt välmående och sin hälsa. Målet är att öka de friska levnadsåren, förbättra funktionsförmågan och se till att servicen fungerar i rätt tid och effektivt.
 
– Allt fler äldre människor har vid pensioneringen ett aktivt liv på tjugo eller till och med trettio år framför sig. De flesta äldre vill bo i eget hem resten av livet om vardagen fungerar och är trygg och meningsfull. Det är därför oerhört viktigt att vi i ett tidigt skede och på alla möjliga sätt stödjer de äldres välbefinnande och deras möjlighet att bo hemma. Det är mänskligt och det sparar samhällets kostnader, konstaterar Rehn-Kivi.

 

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00