Läropliktslagen rättas nu till så att skärgårdselever kan få inkvarteringsersättning!

26.04.2022 kl. 17:08
Riksdagen inledde på tisdagen behandlingen av några korrigeringar till den förlängda läropliktslagen. En av dessa korrigeringar gäller inkvarterings- och reseersättningar för läropliktiga, som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) påpekat att inte beaktar förhållandena i skärgården och på glesbygden.

– Det här ett bra exempel på hur den viktiga dialogen med fältet kan leda till konkreta förändringar. Då den utvidgade läropliktslagen hade godkänts blev jag kontaktad av oroliga föräldrar om hur skärgårdsförhållandena inte beaktades i lagstiftningen. Jag tog upp frågan i ett skriftligt spörsmål och nu ser vi konkreta förändringar till lagtexten, säger Bergqvist.

Läropliktslagen rättas nu till så att en läropliktig kan beviljas inkvarterings- och reseersättning på basis av skolresans tidsmässiga längd. Tidigare fanns det en gränsdragning vid 100 kilometer men inga bestämmelser på hur lång tid resan högst får ta.

– I skärgården fungerar inte den här gränsdragningen där resan mellan den läropliktiges hem och närmaste skola kan vara kortare än 100 kilometer, men den tar så lång tid att det i praktiken inte är möjligt att färdas dagligen. Det här har vi inom SFP påpekat under beredningen av lagen och jag är glad att gediget arbete ger konkreta resultat, säger Bergqvist. 

I riksdagens svar om utvidgandet av läroplikten förutsatte riksdagen att regeringen följer och utvärderar genomförandet och konsekvenserna av läropliktsreformen på bred front och vidtar behövliga åtgärder för att avhjälpa eventuella missförhållanden. Lagförslaget som riksdagen på tisdagen förde remissdebatt om baserar sig på den här uppföljningen.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00