Anders Norrback nöjd över stödet till det finska jordbruket, men önskar också långsiktigare lösningar.

17.03.2022 kl. 14:14

Regeringen håller som bäst på och förbereder åtgärder för att förstärka försörjningsberedskapen, och underlätta lönsamhetskrisen inom det finska jordbruket, som fördjupats i och med Rysslands invasion av Ukraina. Uppskattningsvis förbereder man stöd på cirka 300 miljoner euro för den inhemska matproduktionen.

-Jag är nöjd över att regeringen tagit för sig att i snabba tag förbereda stöd till den inhemska matproduktionen, och på så sätt förbättrar förutsättningarna för jordbrukarna att fortsätta sin verksamhet, säger riksdagsledamot Anders Norrback.

-Vi är i ett svårt läge för tillfället, vilket gör det till en nödvändighet att man träder in från statens sida. Jag utgår ifrån att dom här pengarna råder bot på en del av det akuta behovet, men vi får inte glömma den långsiktiga lösningen som kräver en mera rättvis fördelning av inkomsterna i livsmedelskedjan, säger  Norrback. 

-Det är viktigt att vi dessa tider fokuserar extra mycket på försörjningsberedskapen, och ser till att den inhemska matproduktionen har de förutsättningar som krävs för att upprätthålla en god beredskap, säger Norrback.

Anders Norrback

Gruppanföranden

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00